Studies

Back

Development of electrochemical sensors for veterinary medicine

N 003 Chemija / Chemistry
prof. dr. Rasa Pauliukaitė 

EN - Development of electrochemical sensors for veterinary medicine

Although electrochemical sensors are not a new topic, they are still relevant. So far, few electrochemical sensors exist on the market compared to the abundance of articles in scientific journals. Furthermore, all sensors exist in areas related to improving the quality of life of humans, but there are no published sensors for improving the quality of life of animals.

This topic will look for conductive platforms that improve the suitability of animal health research. Nanomaterials based on carbon or metals will be developed, which could be used on paper or textile fabric (because in this way the production of the sensor would be cheaper and it would be non-toxic). Existing carbon nanomaterials will be tested by modifying them in various ways, new conductive polymers that would be biocompatible and possibilities to stabilize biological recognition elements (enzymes, antibodies) will be sought.

LT - Elektrocheminių jutiklių kūrimas ir taikymas veterinarinėje medicinoje

Nors elektrocheminiai jutikliai yra ne nauja tema, bet ji vis dar aktuali. Kol kas rinkoje egzistuoja nedaug elektrocheminių jutiklių palyginus su straipsnių gausa moksliniuose žurnaluose. Be to, visi jutikliai egzistuoja srityse susijusiose su žmonių gyvenimo kokybės gerinimu, bet nėra publikuotų jutiklių skirtų gyvūnų gyvenimo kokybės gerinimui.

Šioje temoje bus ieškoma laidžių platformų, kurios pagerintų tiktų gyvūnų sveikatos tyrimams. Bus kuriamos nanomedžiagos anglies ar metalų pagrindu, kurias būtų galima naudoti ant popieriaus ar tekstilės audinio (nes tokiu būdu atpigintų jutiklio gamybą ir būtų neoksiški). Bus išbandomos jau esamos anglinės nanomedžiagos jas įvairiai modifikuojant, ieškoma naujų laidžių polimerų, kurie būtų biosiderinami ir galimybių stabilizuoti biologinius atpažinimo elementus (fermentus, antikūnus).