Doktorantūra

Atgal

Spektrinės elipsometrijos ir kvarco kristalo mikrogravimetrija grįstų biologinių jutiklių kūrimas ir tobulinimas

N 003 Chemija / Chemistry
doc., dr. Ieva Plikusienė 
 
LT - Spektrinės elipsometrijos ir kvarco kristalo mikrogravimetrija grįstų biologinių jutiklių kūrimas ir tobulinimas 

Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas jutiklių, kurie geba greitai ir efektyviai aptikti biologiškai aktyvias medžiagas, tokias kaip specifinių ligų žymenys, antikūnai ar struktūriniai viruso baltymai kūrimui ir tobulinimui. Tuo tikslu, disertacijos temoje jutiklių kūrimui ir tobulinimui planuojama panaudoti paviršiui jautrius tyrimo metodus, tokius kaip optinis spektrinės elipsometrijos ir akustinis kvarco kristalo mikrogravimetrijos su disipacija metodai. Juos pritaikius bus vystomi jautrūs, žymėjimo nereikalaujantys, gebantys realiu laiku nustatyti sąveikas tarp biologiškai aktyvių medžiagų jutikliai, kurie gali būti plačiai taikomi įvairiose srityse nuo medicinos diagnostikos iki maisto pramonės.

EN - Development of biosensors based on spectroscopic ellipsometry and quartz crystal microbalance with dissipation methods 

Currently, much attention is being paid to the development and improvement of biosensors that are able to effectively detect biologically active substances, such as specific disease biomarkers, antibodies, or structural viral proteins. The thesis topic plans to use surface-sensitive methods, such as optical method of spectroscopic ellipsometry and the acoustic method quartz crystal microbalance with dissipation for the development of biosensors. During the thesis preparation period, the focus of the research will be on the development of sensitive, label-free biosensors capable of monitoring biomolecular interactions in real-time.