Doktorantūra

Atgal

Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Vilma Ratautaitė 
 
LT - Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui 
 
Svarbiausi elektrocheminio jutiklį apibūdinantys parametrai yra jautrumas kartu su jautrumo intervalu, bei atrankumas. Šie elektrocheminio jutiklio parametrai gali būti keičiami modifikuojant elektrodo, kuris naudojamas konstruojant elektrocheminį jutiklį, paviršių. Tokiam modifikavimui gali būti pasitelkti įvairūs polimerai. Taip pat gali būti pasitelkiamos skirtingos nanomedžiagos (pvz. skirtingų dydžių aukso nanodalelės, MXenai ir kt.). Trečia, numatomoje doktorantūros temoje svarbiausia galimybė yra polimero sluoksnio modifikavimas panaudojant molekulių įspaudų technologiją. Elektrai laidaus polimero nusodinimas ant elektrodo ir modifikavimas molekulių įspaudais vyksta tuo pačiu metu ir tokiu būdu gautas polimeras vadinamas molekulių įspaudų polimeru (MIP). Elektrocheminiai jutikliai pasižymi gana dideliu universalumu ir yra lengvai miniatiūrizuojami. Tokių jutiklių konstravimas pritaikius MIP yra ypač perspektyvus skirtingų analičių detektavimui. Doktorantūros darbo rėmuose tikimasi, kad doktorantas pasirinks kelias analites, kurioms bus kuriamas elektrocheminis jutiklis, kurio savybės bus nuosekliai tiriamos siekiant padidinti elektrocheminio jutiklio atrankumą. 
 
EN - Modification of electrochemical sensor for selectivity improvement 

Description not available