Doktorantūra

  • Titulinis
  • Doktorantūra
  • Doktorantūros temos
  • Nanodalelių generacija panaudojant lazerinę spinduliuotę ir jų taikymas elektrocheminėje analizėje ir paviršiaus sustiprintoje Ramano sklaidos spektroskopijoje
Atgal

Nanodalelių generacija panaudojant lazerinę spinduliuotę ir jų taikymas elektrocheminėje analizėje ir paviršiaus sustiprintoje Ramano sklaidos spektroskopijoje

Metalinės nanodalelės tampa vis labiau svarbios įvairioms taikymo sritims, įskaitant fotoniką, katalizę, elektrochemiją, sensoriką ir t.t.. Nanodalelių morfologija ir jų cheminė sudėtis lemia unikalias formuojamų darinių savybes tinkamas įvairiems praktiniams taikymams (pvz.: cheminiai ar plazmoniniai jutikliai). Pavyzdžiui, metalo nanodalelėmis tekstūruoti elektrodai pasižymi spartesniu ir didesniu srovės atsaku negu įprasti elektrodai be nanodalelių, todėl metalo nanodalelėmis tekstūruoti elektrodai gali būti naudojami labai jautrių, selektyvių, stabilių ir pigių elektrocheminių jutiklių gamyboje ir gali būti puiki alternatyva fermentais padengtiems elektrocheminiams jutikliams, kurie, dėl fermentams būdingų savybių, pasižymi nestabiliu atsaku ir prastu atikartojamumu, bei gali būti labai brangūs. Be to, tinkamai funkcionalizuotomis nanodalelės tekstūruoti padėklai gali būti pritaikyti kuriant naujos kartos padėklus paviršiumi sustiprintos Ramano sklaidos (PSRS) spektroskopijos matavimuose. Naujos kartos PSRS padėklai yra itin paklausūs tiriant ir detektuojant pavienes molekules ar nustatant tiriamų medžiagų tarpmolekulinius ryšius.
 
FTMC Lazerinių technologijų skyriuje (LTS) yra visa reikalinga įranga disertaciniam darbui atlikti. FTMC LTS turimos nanosekundinės, pikosekundinės ir femtosekundinės lazerinės sistemos operuojančios įvairiais lazerinės spinduliuotės bangos ilgiais (1064 nm, 532 nm, 355 nm) yra tinkamos nanodalelių generacijos skystyje ar ant įvairių paviršių (ITO stiklų, grafeno padėklo ir t.t.) eksperimentams atlikti. FTMC LTS turi magnetroninį metalizatorių skirtą plonų dangų formavimui ant įvairių paviršių, kurias paveikus lazerine spinduliuote yra suformuojamos nanodalelės. FTMC taip pat turi įvairią analitinę įrangą skirtą bandinių ir struktūrų charakterizavimui: du optiniai mikroskopai; skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDS/WDS priedais cheminei analizei; adatinis profilometras; atominių jėgų mikroskopas; UV/VIS/IR ir Ramano sklaidos spektrometrai.

FTMC LTS sukaupta ir gerai įvaldyta laboratorinės įrangos įvairovė leidžia tikėtis sėkmingo disertacinio darbo vystymosi eigos, laiku atlikti visus su disertacija susijusius darbus bei sėkmingai apginti disertacinį darbą.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu G. Račiukaičiu.