Doktorantūra

Atgal

Nanostruktūrų bei tepamųjų medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Dilimas ir trintis yra vieni dažniausių degradacijos procesų. Dėl jų sukeltų avarijų ar kitų techninių problemų prarandama iki 2% Bendro Vidaus Produkto. Trinties zonoje vyksta intensyvios cheminės transformacijos, kurių eigą nulemia paviršių savybės, tepamųjų medžiagų prigimtis, paviršių judėjimo pobūdis, apkrova ir kt. Todėl svarbiausi trinties mažinimo ir dilimo slopinimo metodai remiasi cheminiais principais. Doktorantūros metu planuojama nagrinėti cheminius ir tribologinius pokyčius ant plieno, aliuminio ar titano paviršių, gilinantis tiek į biologinės kilmės tepamųjų medžiagų sluoksnius, tiek į nanostruktūras ir junginius, galinčius sėkmingai funkcionuoti kosmose. Nustatyti dėsningumai bus taikomi kuriant nanostruktūrizuotas dangas, paviršiaus tekstūravimo metodus, tepamąsias medžiagas ir kitus inovatyvius produktus. Šiai tematikai naudingos žinios apie organinę arba neorganinę chemiją, medžiagotyrą, nanotechnologiją ar bioinžineriją.

Doktorantūros tyrimai bus vykdomi FTMC Tribologijos Laboratorijoje naudojant CSM ir Ducom MicroPoD tribometrus, oksidacijos-hidrolizės kamerą Memmert HCP-108, planuojamą įsigyti reometrą ir įvairią pagalbinę įrangą (profilometrai, mikroskopai ir t.t.) bei virš tūkstančio cheminių junginių. Vadovas S. Asadauskas degradacijos tyrimus vykdo nuo 1994 m. ir šiuo metu aktyviai dalyvauja Horizon 2020 projektuose COSMOS ir TERMINUS kurdamas naujus produktus kartu su Arkema, Bayer, Tetrapak ir kitų partnerių mokslininkais. Jau atlikti preliminarūs tyrimai su Europos Kosminės Agentūros partneriais. Iki 2019 m. kovo dar nebuvo kandidatų, ketinančių studijuoti būtent šią doktorantūros tematiką. Per pirmąjį pusmetį sėkmingai tyrimų metodus įsisavinusiam doktorantui bus siūlomas papildomas įdarbinimas H2020 projekte ir stažuotės užsienyje.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu S. Asadausku.