Apie mus

Atgal

Negyvenamosios patalpos, esančios pastate Savanorių pr. 231 Vilniuje, nuomos konkursas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
skelbia viešą negyvenamosios patalpos, esančios pastate Savanorių pr. 231 Vilniuje, nuomos konkursą.
 
KONKURSO SĄLYGOS
  1. Pastato unikalusis Nr. 1096-9013-1016, pažymėtas plane 1C3/p.
  2. Išnuomojamos patalpos plotas – 34,02 m2 . Nekilnojamojo turto kadastro bylos registro Nr. 44/1310101. Žymėjimas kadastro byloje1-77.
  3. Išnuomojamų patalpų nuomos trukmė – penkeri metai.
  4. Išnuomotos patalpos privalo būti naudojamos pagal savo tiesioginę – mokslo paskirtį.
Nuomos kaina už vieną patalpų m2 (be pridėtinės vertės mokesčio) turi būti ne mažesnė, kaip 4,5 Eur. Be nuomos mokesčio būsimas nuomininkas privalės mokėti ne mažesnį, kaip 30 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) patalpų eksploatavimo mokestį. Už komunalines paslaugas atsiskaitoma pagal faktą. Už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą bus skaičiuojami delspinigiai 0,02 procento už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo uždelstos sumokėti sumos.
  1. Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse priimamos darbo laiku iki 2020 m. balandžio mėn. 21 d. 14:00 val., adresu Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, Vilnius, kab. A420, atsakingas asmuo Linas Galkauskas, tel. 8 616 36036.
  2. Paraiškos nuomai pateikiamos užklijuotame voke su užrašu „Turto nuomos konkursui: neatplėšti iki 2020 m. balandžio 22 d., 11:00 val.“
  3. Paraiškoje turi būti pateikta informacija, numatyta Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, 16 punkte. Kartu su voku dalyvis pateikia patvirtinimą apie į AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT19 7300 0101 2190 3106 sumokėtą 3 (trijų) mėnesių nuompinigių dydžio avansinį įnašą įskaitant ir PVM.
  4. Turto nuomos komisijos posėdis vyks 2020 m. balandžio 22 d., 11:00 val. adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius, kab. A425.
  5. Papildoma informacija apie objektą teikiama ir objekto apžiūros laikas derinamas, atsakingas asmuo - Juozas Dudėnas, tel. +370 5 266 1659; mob.: 8 655 08436.
  6. Turto nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto panaudojimo įstatymu.