Naujienos ir renginiai

Naujienos

2017. 05. 23

MITA kvietimai

Ūkio subjektų MTEP užsakymai, skirti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms.
Kvietimas galioja iki 2017-06-05.
Kontaktai pasiteirauti: Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2 644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Laboratorijų akreditacija, skirta mokslo ir studijų institucijoms.
Kvietimas galioja 2017-11-03
Kontaktai pasiteirauti: Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2 644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt


Kvietimas dalyvauti Europos kosmoso agentūros mokymuose 2017 m. liepos 3-7 d. Vilniuje
.
Kvietimas galioja 2017-05-31
Kontaktai pasiteirauti: Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 2 127 437,  el.p. anzelma.useliene@mita.lt

Stažuotės mokslininkams ES valstybėse (pagal MITA koordinuojamą projektą MITAP II).
Kvietimas galioja iki 2018-12-30
Kontaktai pasiteirauti: Lina Černeckaitė, tel. (8 5) 2 127 433, lina.cerneckaite@mita.lt 

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU 2).  
Kvietimas galioja iki 2019-03-01
Kontaktai pasiteirauti:  Sonata Juciutė, (8 5) 2 127 430, sonata.juciute@mita.lt 

Kvietimas teikti paraiškas dėl ES programos „Horizontas 2020“ paraiškų parengimo.
Kvietimas galioja 2017-05-31
Kontaktai pasiteirauti: Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 2 127 437,  el.p. anzelma.useliene@mita.lt