Naujienos ir renginiai

Naujienos

2017. 06. 08

Mokslo darbuotojų konkursas

Skelbiamas konkursas į  vyresniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų pareigas Centro struktūriniame padalinyje – Tekstilės institute ilgalaikės mokslo programos „Tekstilės technologijos ir aprangos sistemos" vykdymui:
Tekstilės technologijų skyriuje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 2 vietos,
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.

Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriuje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 2 vietos,
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 2 vietos.

Skelbiamas konkursas į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje:

 • vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Efektyvių elektrocheminių sistemų šviesos energijos konversijai bei akumuliavimui paieška ir tyrimai",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Elektrocheminių procesų mikro ir nano vizualizacija".

Katalizės skyriuje: 

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Tauriųjų metalų  ir jų lydinių autokatalizinio nusodinimo procesų vandeniniuose ir nevandeniniuose tirpaluose tyrimas bei praktinis taikymas",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Naujų katalizatorių su sumažintu brangiųjų metalų kiekiu sintezė, apibūdinimas bei taikymas kuro elementuose",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Funkcinių geležies grupės metalų dangų cheminio nusodinimo procesų tyrimas bei praktinis taikymas",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „MnO2 ir kitų metalų oksidų/anglies ar grafeno kompozitų formavimas fizikiniais, cheminiais ir elektrocheminiais metodais ir jų savybių tyrimas ".  

Branduolinių tyrimų skyriuje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Radioanglies sklaidos aplinkos sanduose tyrimas greitintuvinės masių spektrometrijos metodu".

Lazerinių technologijų skyriuje: 

 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema "Aukštos dispersijos optinių dangų mikrostruktūrinių ir optinių charakteristikų optimizavimas ultra-trumpų impulsų lazerinėms sistemoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema " Metalų ir jų oksidų tarpusavio sąveikos bei sąveikos su paviršiais įtakos tyrimai optinių komponentų, suformuotų iš plonųjų sluoksnių fizinio garų nusodinimo metodais ant optinių paviršių, charakteristikoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema "Nano-skulptūrinių plonų sluoksnių pagrindu suformuotų optinių komponentų tyrimai didelės galios lazerinėms sistemoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema "Didelės vidutinės galios ir energijos ultratrumpųjų impulsų lazeriai TW klasės optinio parametrinio stiprintuvo kaupinimui ". 
 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema "Ultra trumpų lazerio impulsų panaudojimas skaidrių terpių apdirbimui".

Molekulinių darinių fizikos skyriuje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Molekulinių darinių spektroskopinių duomenų teorinis modeliavimas",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Molekuliniai klampos, temperatūros ir poliškumo mikroaplinkos sensoriai".

Elektronikos skyriuje:

 • jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Naujų mikrobangių detektorių lauko tranzistoriniu pagrindu kūrimas ir tyrimai".

Fizikinių technologijų skyriuje:

 • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Praktinės kombinuotų fotonikos ir elektronikos elementų sistemos aplinkos poveikio detekcijai bei matavimui".

Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriuje: 

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Plonųjų feromagnetinių oksidų sluoksnių auginimo technologijos vystymas MOCVD būdu",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Relaksacinių procesų magnetiniuose nanodariniuose tyrimas ir analizė",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Organinių puslaidininkių sintezė ir taikymas analizinėse sistemose". 

Optoelektronikos skyriuje:

 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Naujų puslaidininkinių medžiagų elektroninės sandaros tyrimai apibendrintosios elipsometrijos ir poliarizacinės spektroskopijos metodais".

Tekstilės technologijų skyriuje:

 • vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Išmaniosios ir funkcinės tekstilės bei termoplastinių medžiagų ir kompozitų  vystymo darbai“,
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
  tema „Tekstilės apdailos, paviršiaus  modifikavimo, laminavimo ir dangų formavimo tyrimai“.

Konkursas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 15 d.

Dokumentus reikia pateikti  iki 2017 m. rugsėjo 1 d. Mokslinės techninės informacijos tarnybai
D417 kabinetas, Saulėtekio al. 3, Vilnius

Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:

 • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas) ir teikiamų dokumentų aprašą (laisva forma);
 • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae, cv);
 • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
 • mokslinių darbų sąrašas;
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
 • mokslo daktaro diplomo (pretendentai į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, neturintys mokslo daktaro laipsnio, – magistro diplomo) kopija;
 • kandidato nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.