Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2017. 12. 18

D.Pavilonio disertacijos gynimas

2017 gruodžio 19 d. 14 val. FTMC salėje D401 (Saulėtekio al. 3) vyks 

Dainiaus Pavilonio disertacijos

„Nanostruktūrizuotų La-Sr(Ca)-Mn-O sluoksnių magnetovarža ir elektrinės varžos relaksacija“ gynimas.

 
Mokslinė vadovė –  prof. dr. Nerija Žurauskienė

Gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas - prof. dr. Kęstutis Arlauskas (VU);
doc. dr. Bonifacas Vengalis (FTMC);
doc. dr. Asta Guobienė  (KTU);
prof. habil. dr. Romualdas Navickas (VGTU);
prof. dr. Bernardo Tellini (Pizos universitetas, Italija).