Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2017. 09. 29

N.Nikienės disertacijos gynimas

Rugsėjo 29 d. 13 val. FTMC  D401 salėje, Saulėtekio al. 3
vyks Nijolės Remeikaitės-Nikienės disertacijos
Organinės medžiagos ir metalų pasiskirstymas pietrytinėje Baltijos jūros dalyje (Lietuvos zona)" gynimas.

Mokslinis vadovas – dr. Galina Lujanienė (FTMC)

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - doc. dr. Raselė Girgždienė (FTMC)
habil. dr. Janina Baršienė (Gamtos tyrimų centras);
dr. Artūras Katelnikovas (Vilniaus universitetas);
dr. Ričardas Taraškevičius (Gamtos tyrimų centras);
habil. dr. Tamara Zalewska (Meteorologijos ir vandens valdymo institutas).