Naujienos ir renginiai

Naujienos

2017. 10. 16

LMA skelbia kvietimą

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius,  Technikos mokslų skyrius ir Asociacija INFOBALT organizuoja LMA 8-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“
Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas ir dalyvauti 8-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje. Galimybė verslo įdėjai įgyvendinti.
Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma.lt/.
Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos