Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2018. 05. 18

FTMC skelbia konkursą į mokslo darbuotojų pareigas

Fizinių ir technologijos mokslų centras skelbia konkursą
1.  į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas Centro moksliniuose  padalinyje  ilgalaikių mokslo programų vykdymui:
1.1.      Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje:
       1.1.1.   vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms - 1 vieta,
       1.1.2.   jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
1.2.     Katalizės skyriuje:
       1.2.1.  vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
       1.2.2.  mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
1.2.     Organinės chemijos skyriuje:
       1.2.1.  mokslo darbuotojo pareigoms – 3 vietos,
       1.2.2.  jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
1.3.     Aplinkotyros skyriuje:
       1.3.1.   vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 2 vietos.
1.4.     Branduolinių tyrimų skyriuje:
       1.4.1.   jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms –1 vieta.
1.5.     Nanoinžinerijos skyriuje:
       1.5.1.   vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms –1 vieta.
1.6.     Elektronikos skyriuje:
       1.6.1.  vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta, 
       1.6.2.  vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
       1.6.3.  mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
1.7.     Fundamentinių tyrimų skyriuje:
       1.7.1.   vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 3 vietos.
1.8.     Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriuje:
       1.8.1.   vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
1.9.     Optoelektronikos skyriuje:
       1.9.1.  vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta,
       1.9.2.  vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
1.10.    Metrologijos skyriuje:
       1.10.1.  mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta.
2. į vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
2.1.   Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje:
       2.1.1.     vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Fundamentiniai ličio ir natrio energijos kaupimo sistemų tyrimai",
       2.1.2.     mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Ličio ir natrio krūvininkų kompiuterinis modeliavimas akumuliatorių baterijų funkcinėse medžiagose",
       2.1.3.     mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „(Foto)elektrokatalitiškai aktyvių sluoksnių formavimas taikant neorganinės sintezės metodus",
       2.1.4.     mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Išmanios dangos antikorozinei apsaugai: formavimas ir tyrimai".
2.2.  Katalizės skyriuje:
        2.2.1.     mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Redukcinių procesų tyrimas modelinėse kuro elementų sistemose".
2.3.  Organinės chemijos skyriuje:
        2.3.1.     vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Biomolekulių tyrimas suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu"
        2.3.2.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Naujų hidraulinių skysčių kūrimas ir struktūros sąryšio su savybėmis tyrimas".
2.4.  Aplinkotyros skyriuje:
         2.4.1.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Aerozolio technologijų, kuriant ir tobulinant aplinkos kokybės vertinimo metodus diegimas ".
2.5.  Branduolinių tyrimų skyriuje:
        2.5.1.   vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Atmosferos mikropriemaišų cheminės ir izotopinės sudėties tyrimų taikymas bei naujų technologijų ir metodikų kūrimas, tiriant fizikinius ir cheminius vyksmus aplinkoje",
        2.5.2.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijų nuo charakterizavimo iki galutinio sutvarkymo mokslinių pagrindų sukūrimas bei technologijų plėtra",
        2.5.3.    jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta,  
                  tema „Integruotų autonominio veikimo lakiųjų komponentų detekcijos priemonių kūrimas, tyrimas ir jų veikimo principų tobulinimas ",
2.6.  Lazerinių technologijų skyriuje :
       2.6.1.    vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Naujų būdų didelės impulso energijos ultratrumpų impulsų generavimui vystymas",
       2.6.2.    vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Naujų būdų didelės impulso energijos ultratrumpų impulsų generavimui technologijų kūrimas",
       2.6.3.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Didelės vidutinės galios ir energijos ultratrumpųjų impulsų lazeriai TW klasės optinio parametrinio stiprintuvo kaupinimui",
       2.6.4.   mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                   tema „Ultratrumpų impulsų skaidulinių lazerių technologijų kūrimas",
       2.6.5.   jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                   tema „Skaidrių terpių apdirbimo lazeriais technologijų kūrimas",
       2.6.6.   jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                   tema „Efektyvaus apdirbimo ultratrumpų impulsais lazeriais technologijų kūrimas",
       2.6.7.   jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                   tema „Sub-banginių  plazmoninių struktūrų modeliavimas ir formavimas".
2.7.  Molekulinių darinių fizikos skyriuje:
       2.7.1.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Relaksacinių vyksmų molekuliniuose dariniuose modeliavimas".
2.8.  Nanoinžinerijos skyriuje:
       2.8.1.    vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Anglies turtingų poliaromatinių junginių elektrocheminiai tyrimai",
       2.8.2.    jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Paviršių modifikavimas anglies turtingais funkciniais junginiais ir jų sintezė".
2.9.  Elektronikos skyriuje:
       2.9.1.    mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                    tema „Neuroninių osciliatorių masyvo pusiausvyros ir sinchronijos valdymas ".
2.10. Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriuje:
       2.10.1.   mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Magnetinio lauko jutiklių technologijų vystymas".
2.11.  Optoelektronikos skyriuje :
       2.11.1.   vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Optoelektronikos prietaisų konstravimas ir charakterizavimas",
       2.11.2.   vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Kompaktiškų terahercinių vaizdinimo sistemų kūrimas ir charakterizavimas",
       2.11.3.   mokslo darbuotojo – 1 vieta, 
                     tema „Puslaidininkiniai THz spinduliuotės emiteriai".
2.12. Tekstilės technologijų skyriuje (6100):
       2.12.1.    vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 vieta,
                     tema „Skaitinio modeliavimo taikymas tekstilės termoreguliavimų procesų tyrimams".
Konkursas vyks nuo 2018 m. birželio 4 d. iki birželio 8 d.
Dokumentus konkursui reikia pateikti Mokslinės techninės informacijos tarnybai (D417 k., Saulėtekio al. 3, Vilnius)
iki 2018 m. gegužės 21 d.
Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:

  • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas) ir teikiamų dokumentų aprašą (laisva forma);
  • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae, cv);
  • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
  • mokslinių darbų sąrašas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
  • mokslo daktaro diplomo (pretendentai į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, neturintys mokslo daktaro laipsnio, – magistro diplomo) kopija;
  • kandidato nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.