Struktūra

Atgal

Optoelektronikos technologijų laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Vaidas Pačebutas
tel. +370 5 2627469

Optoelektronikos technologijų laboratorijos veikla apima molekulių pluoštelių epitaksijos (MPE) technologijos vystymą, optoelektronikos prietaisų kūrimą, naujų žinių kaupimą ir tyrėjų kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimą.
 
Svarbiausi sprendžiami uždaviniai:
  • Bismidų, įskaitant GaAsBi, InGaAsBi, InAsBi, bei kitų A3B5 junginių sluoksnių ir kvantinių darinių auginimo sąlygų tyrimai, fizikinių savybių, svarbių optoelektronikos prietaisų kūrimui, optimizavimas.
  • Kompleksiniai fizikinių savybių tyrimai, įgalinantys nustatyti savybių ryšį su technologinėmis sąlygomis, metodų savybėms ir procesams aprašyti bei tirti vystymas.
  • Tyrimų pagrindu naujų arba su pagerintomis charakteristikomis optoelektroninių prietaisų,  tokių kaip terahercinio diapazono emiteriai ir detektoriai, vieno krūvio pernašos diodai, puslaidininkiniai infraraudonojo diapazono šviestukai ir lazeriai kūrimas, optimizavimas ir pagaminimas.