Doktorantūra

Atgal

Papildomas priėmimas į doktorantūrą

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir Fizinių ir technologijos mokslų centro fizikos N 002, chemijos N 003 ir medžiagų inžinerijos T 008 krypčių Doktorantūros reglamentais, FTMC skelbia papildomą konkursą doktorantūros studijoms į šių mokslo krypčių disertacijų tematikas.
 
Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.
 
Stojantys į doktorantūrą į FTMC Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrių iki spalio 21 d. 15 val. el. paštu kristina.plauskaite@ftmc.lt  arba adresu Saulėtekio al. 3, D412 arba D417 kab. pateikia:
 1. Prašymą FTMC Direktoriui (pavyzdys);
 2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 5. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 6. Anketą su nuotrauka (anketos forma);
 7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
Spalio 22 d. 10 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. Rezultatai vertinami 10 balų sistema. 

Doktorantūros studijų pradžia – lapkričio 1 d. 
Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.
 
Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos:
 • GAMTOS MOKSLAI
  fizikos kryptis N 002 – pokalbis
  chemijos kryptis N 003 – pokalbis
 • TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
  medžiagų inžinerijos kryptis T 008 – pokalbis
Išsamesnė informacija teikiama FTMC Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyriuje adresu: Saulėtekio al. 3, D412 kab., tel. 264 1954 arba D417 kab., tel. 261 9652.