Struktūra

Atgal

Puslaidininkinių darinių laboratorija

Laboratorijos vadovas prof., dr. Algirdas Sužiedėlis
tel. +370 5 2124539
 prof., dr. A. Sužiedėlis
Puslaidininkinių darinių laboratorijoje atliekami tarptautinio lygio fundamentiniai ir taikomieji tyrimai puslaidininkinių darinių elektronikos ir sukinio elektronikos (spintronikos) srityje. Atliekamų tyrimų tikslas yra projektuoti, modeliuoti ir kurti naujus mikrobangų elektronikos, kvantinės optikos ir spintronikos prietaisus, kurie pasižymėtų dideliu jautriu, kompaktiškumu, mažais elektriniais triukšmais ir kurie bus naudojami matavimo prietaisų pramonėje, transporte, karyboje, medicinoje. Tikslo įgyvendinimui reikia spręsti šiuos uždavinius:
  • teoriškai modeliuoti elektrono krūvio ir sukinio pernašos reiškinius, tokius kaip dreifas ir balistinis judėjimas, nanodariniuose: grafene ir topologiniuose izoliatoriuose.
  • tirti elektromagnetinės spinduliuotės ir šviesos sąveiką su puslaidininkiais ir nanodariniais (dvimačių elektronų sluoksniais, grafenu);
  • tirti optinius šuolius puslaidininkiniuose nanodariniuose, tam panaudojant pavienių fotonų registravimo įrangą;
  • kurti naujas puslaidininkinių prietaisų gamybos technologijas nanodarinių elektroninių, optinių bei spintroninių savybių tyrimui.