Struktūra

Radiochemijos laboratorija

Laboratorijos vadovė dr. Galina Lujanienė
tel. +370 5 2644856
 
Misija: ugdyti mokslinę kompetenciją radiochemijos srityje.
Tikslas: aplinkosauginių technologijų kūrimas taikant radionuklidinius ir izotopinius metodus.
Uždaviniai:
  • Radionuklidų ir izotopų nustatymo metodų kūrimas bei  tobulinimas, radionuklidų sklaidos ir jų poveikio aplinkai vertinimo technologijų  plėtra. Naujai sukurtų metodų ir technologijų diegimas, studentų ir suinteresuotų įmonių personalo apmokymas.
  • Aplinkotyrinių technologijų kūrimas naudojant gamtinės ir antropogeninės kilmės radionuklidus bei izotopus (žymeklinių metodų taikymai taršalų sklaidai, vyksmams ir mechanizmams aplinkoje vertinti, klimato kaitos problemoms spręsti, biogeocheminiams ciklams tirti).
Paslaugos:
  • Gama spektrometrija
  • Alfa spektrometrija
  • Beta spinduliuotės matavimai
  • Radioanalitiniai metodai: 238,239,240,241Pu, 241Am, 242,243,244Cm, 90Sr, 55Fe, 63Ni