Doktorantūra

  • Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti
Atgal

Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti

Gamtiniai ir antropogeniniai radionuklidai (izotopai) plačiai naudojami aplinkos tyrimuose, pvz., hidrologijoje ir klimatologijoje, siekiant įvertinti požeminio vandens amžių ir klimato kaitą. Klimato kaita ir antropogeninis poveikis turėjo įtakos teršalų šaltiniams ir jų perskirstymui aplinkoje. Radionuklidai gali būti naudojami teršalų kilmei ir jų sklaidai aplinkoje vertinti. Šiuolaikiniai modernus radionuklidų analizės metodai (HPGe-gama-spektrometrija, didelės skiriamosios gebos alfa spektrometrija ir masių spektrometrija) leidžia radionuklidus aptikti itin žemu lygiu ir išplėsti radionuklidų naudojimą žymekliniuose tyrimuose. Šis tyrimas skirtas radionuklidų (izotopų) aplinkotyrinių technologijų, skirtų teršalų sklaidos bei jų toksinio poveikio aplinkai vertinti, plėtrai.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadove G. Lujaniene.