Studies

Back

Optimization of magnetron sputtering technology for optical coating formation

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Alexandr Belosludtsev 
 
EN - Optimization of magnetron sputtering technology for optical coating formation  

Magnetron sputtering is one of the most efficient technology for the preparation of various unique optical coatings. Previously, it was shown how it is possible effectively tune coating properties by combining various materials and tuning deposition conditions. Nevertheless, further investigation of plasma reactions, surface modifications and material growth investigation are needed. The particular PhD theses will be related to the investigation and optimization of the preparation process, growth of coatings, analysis of structure and properties of final element. 

LT - Magnetroninio dulkinimo technologijos optimizavimas optinių dangų̨ formavimui   

Viena pažangiausių technologijų optinių dangų gamybai yra magnetroninis dulkinimas. Ankstesniuose tyrimuose pademonstruota galimybė efektyviai derinti gaminamos optinės dangos parametrus naudojant skirtingas medžiagas bei įvairias dengimo sąlygas. Tačiau šiuose tyrimuose trūksta detalesnių įžvalgų apie vykstančias reakcijas plazmoje, optinio paviršiaus įtaką dangos savybėms bei dangos sluoksnių augimo proceso eigą. Šis dokturantūros studijų baigiamasis darbas bus susijęs su optinių dangų optimizavimo bei paruošimo tyrimais, ir optinių dangų struktūros bei galutinio produkto analizavimu.