Studies

Back

Investigation and application of periodically modulated optical coatings for laser light control

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Lina Grinevičiūtė 
 
EN - Investigation and application of periodically modulated optical coatings for laser light control

Description not available 

LT - Periodiškai moduliuotų optinių dangų tyrimai ir taikymas lazerio šviesos valdymui  

Tiek literatūroje, tiek praktikoje yra žinoma, kad standartinė difrakcinė gardelė šiek tiek poliarizuoja per ją sklindančią šviesą, t. y. vienos krypties tiesinę poliarizaciją praleidžia daugiau, o jai statmeną poliarizaciją – mažiau. Taip pat tokios periodinės struktūros gali keisti ir praėjusio pluošto erdvinį pasiskirstymą.  Tačiau šios savybės gali būti gerokai sustiprintos ir valdomos ant gardelės nusodinus optines dangas.

Disertacijos darbo metu bus tyrinėjamos plonos dielektrinės dangos, nusodintos ant periodiškai  moduliuoto gardelės paviršiaus dulkinimo jonų pluoštu technologija. Pagrindiniai disertacijos darbai bus eksperimentiniai, tačiau kartu bus naudojamos komerciškai prieinamos programos, padėsiančios suprasti fizikinius procesus, vykstančius periodiškai moduliuotose dvimatėse struktūrose, ir tinkamos modeliuoti reikiamų charakteristikų dizainus. Disertacijos metu bus tyrinėjama technologinių parametrų įtaka periodiškai moduliuotų dangų savybėms. Pagrindinis disertacijos tikslas bus sukurti dangų dizainus, kurie pasižymėtų geromis poliarizacinėmis ir erdvinio filtravimo savybėmis, bei suformuoti realius elementus. Taip pat disertacijos metu bus tyrinėjamas tokių elementų atsparumas lazerinei spinduliuotei bei vertinamas jų veikimas realiose lazerinėse sistemose.