Studies

Back

Hybrid plasmonic structures for hydrogen gas sensors

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Raimondas Petruškevičius 
 
EN - Hybrid plasmonic structures for hydrogen gas sensors
 
Hydrogen gas is considered as a clean and sustainable energy source. However, hydrogen is very inflammable and explosive at ambient temperature and pressure. Therefore, the development of highly sensitive hydrogen gas sensors is required. The PhD research project lies on the development of new hybrid approach for hydrogen sensing based on the new hydrogen active materials (Pd:Au:Ag plasmonic alloys and Pd-WOx nanoparticles) as well as the new signal transducing photonic circuits (silicon-on-insulator (SOI) micro ring resonators and optical fibers). This research will enable to develop of novel, ultra-compact and high-sensitivity hydrogen gas sensors based on SOI micro ring resonators and optical fibers technology.
 
LT - Hibridiniai plazmoniniai dariniai vandenilio dujų jutikliams  
 
Vandenilio dujos yra laikomos švariu ir ekologišku energijos šaltiniu. Tačiau, vandenilis yra labai degus ir sprogus net esant kambario temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui. Todėl yra poreikis sukurti didelio jautrumo vandenilio dujų jutiklius. Doktorantūros tyrimų projekte bus vystomas naujas hibridinis vandenilio dujų detekcijos metodas, paremtas naujomis vandeniliui jautriomis medžiagomis (Pd:Au:Ag plazmoniai lydiniai ir Pd-WOx nanodalelės) bei naujais signalų keitiklių fotoniniais prietaisais ( silicio ant izoliatoriaus (SOI) mikro žiediniais rezonatoriais ir optiniais šviesolaidžiais). Šis tyrimas leis sukurti naujoviškus, ultra kompaktiškus ir labai jautrius vandenilio dujų jutiklius naudojant SOI mikro žiedinių rezonatorių ir optinių skaidulų technologija.