Struktūra

Atgal

Tekstilės medžiagų paviršiaus modifikavimo, laminavimo ir apdailos laboratorija

Laboratorijos vadovė dr. Audronė Sankauskaitė
tel. +370 37308669

Laboratorijoje atliekami moksliniai tyrimai taikant energiją ir gamtą tausojančias nano- technologijas tekstilės medžiagų apdailai. Atliekami darbai aktyvinant tekstilės medžiagų paviršių ir inicijuojant cheminių reakcijų vyksmą žemo slėgio nepolimerinių dujų plazma bei įvedant mikro- ir nanostruktūras į įvairios pluoštinės sudėties ir sandaros tekstilės medžiagas. Tiriamos dengimo polimerinėmis dangomis, laminavimo mikroporingomis plėvelėmis technologijos, suteikiant tekstilės medžiagoms daugiafunkcines (antimikrobines, sumažinto degumo, apsaugos nuo elektromegnetinių bangų poveikio, atsparumo paviršiaus sušlapimui, riebalų atstūmimo ir kt.) savybes. Atliekami fazę keičiančių medžiagų ir bio-keraminių priedų taikymo tekstilės medžiagose, organinių laidininkų ir anglies darinių panaudojimo išmaniajai tekstilei tyrimai. Tiriamos sutapatintų funkcinių savybių suteikimo tekstilės medžiagoms galimybės.