Struktūra

Atgal

Temperatūros vieneto etalono laboratorija

Laboratorijos vadovė dr. Lilijana Gaidamovičiūtė,
tel. +370 5 2502826
 
Temperatūros vieneto etalono laboratorijos misija:
  • vykdyti mokslinius etalono ir temperatūros matavimų tyrimus;
  • atkurti temperatūros vienetą kelviną ir Tarptautinę temperatūros skalę ITS-90 temperatūrų ruože nuo 84 K (-189°C) iki 1358 K (1085°C) ir perduoti juos metrologinės sieties grandine kitiems etalonams;
  • užtikrinti atkuriamų dydžių sietį su Tarptautine vienetų sistema SI, dalyvauti tarpvalstybiniuose etalonų ekvivalentiškumo palyginimuose;
  • teikti atviros prieigos centro pagalbą Lietuvos ūkio subjektams temperatūros matavimų srityje, didinti verslo konkurencingumą;
  • užtikrinti Lietuvos ūkio subjektų teisinės metrologijos matavimo priemonių metrologinę sietį su pirminiu etalonu.
 
Etalono veikimo principai
 
Etalonas atkuria temperatūros vienetą kelviną ir Tarptautinę temperatūros skalę ITS-90, kuri apibrėžia tarptautinę Kelvino temperatūrą (simbolis T90) ir tarptautinę Celsijaus temperatūrą (simbolis t90). ITS-90 tęsiasi nuo 0,65 K iki aukščiausios praktiškai išmatuojamos temperatūros, išreikštos Planko dėsniu.
 
Kelvinas yra fundamentalaus fizikinio dydžio, žinomo kaip termodinaminė temperatūra (simbolis T), vienetas, lygus vandens trigubojo taško termodinaminės temperatūros 1/273,16 daliai. Jis žymimas raide K. Temperatūrai ledo tirpimo taško (273,15 K) atžvilgiu žymėti naudojama Celsijaus temperatūros skalė (simbolis t). Celsijaus laipsnis, žymimas oC, savo dydžiu tapatus kelvinui.
 
Lietuvos nacionalinis temperatūros vieneto etalonas yra pirminis etalonas. Etalono sandara atitinka ITS-90 oficialiojo aprašymo (The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90), BIPM, 1990) rekomendacijas. Pagal jas temperatūros ruože nuo vandenilio trigubojo taško 13,8033 K (-259,3467°C) iki sidabro stingimo taško 1234,93 K (961,78°C) skalė atkuriama naudojant grynųjų medžiagų fazinių virsmų charakteringąsias temperatūras, kuriose yra kalibruojamas platinos varžos termometras. Tolydinė skalė atkuriama apskaičiuojant temperatūrą iš išmatuotos termometro varžos pagal interpoliacines formules, kuriose remiamasi termometro varžos vertėmis charakteringuosiuose (pamatiniuose) taškuose.