Struktūra

Atgal

Ultrasparčiosios optoelektronikos laboratorija

Laboratorijos vadovas prof. Arūnas Krotkus 
tel. +370 5 2616821

Laboratorija tiria sparčią krūvininkų dinamiką puslaidininkiuose ir puslaidininkiniuose prietaisuose, yra sukūrusi eilę eksperimentinių metodikų, pagrįstų femtosekundiniais impulsiniais lazeriais. Laboratorijos mokslininkai yra ištyrę THz impulsų generavimą femtosekundiniu lazeriu apšviestuose įvairių puslaidininkių paviršiuose, sukūrę efektyvius tokių impulsų generavimui ir strobavimui skirtus puslaidininkių optoelektronikos komponentus. Jie taip pat aktyviai ieško naujų THz spetroskopijos taikymo sričių.