Struktūra

Ultrasparčiosios spektroskopijos laboratorija

Laboratorijos vadovas prof., habil. dr.  Vidmantas Gulbinas

Misija: vystyti molekulinės spektroskopijos metodus, taikyti juos molekulinių medžiagų tyrimams, ruošti molekulinės spektroskopijos specialistus.
Tikslai: Išsiaiškinti energijos relaksacijos, migracijos ir transformacijos mechanizmus sudėtingose organinėse molekulėse ir jų darinuose. Išsiaiškinti elektrinio fotolaidumo dėsningumus bei krūvininkų fotogeneracijos ir transporto mechanizmus organinėse puslaidininkinėse medžiagose ir organinės elektronikos prietaisuose.
Uždaviniai: Ištirti ultrasparčiuosius optinio sužadinimo trasfomacijos ir relaksacijos vyksmus sudėtingose organinėse molekulėse, jų darinuose ir nanostruktūrose. Ištirti krūvininkų fotogeneracijos ir rekombinacijos mechanizmus organiniuose stikluose ir konjuguotuosiuose polimeruose. Ištirti krūvininkų judrio dinamiką konjuguotuosiuose polimeruose ir jų mišiniuose.