Naujienos ir renginiai

Archyvas

2017. 09. 28

Mokslo darbuotojų konkurso rezultatai

Skelbiami konkurso į mokslo darbuotojų pareigas rezultatai
Į vyresniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų pareigas Centro struktūriniame padalinyje – Tekstilės institute ilgalaikės mokslo programos „Tekstilės technologijos ir aprangos sistemos" vykdymui:
Tekstilės technologijų skyriuje:
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Sigitas Krauledas;
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Ingrida Padleckienė.
Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriuje:
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė, Vitalija Rubežienė;
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Kristina Dubinskaitė.
Į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje:
 • vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – Jurga Juodkazytė
  tema „Efektyvių elektrocheminių sistemų šviesos energijos konversijai bei akumuliavimui paieška ir tyrimai";
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Ingrida Morkvėnaitė-Vilkončienė,
  tema „Elektrocheminių procesų mikro ir nano vizualizacija".
Katalizės skyriuje: 
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Ina Stankevičienė,
  tema „Tauriųjų metalų  ir jų lydinių autokatalizinio nusodinimo procesų vandeniniuose ir nevandeniniuose tirpaluose tyrimas bei praktinis taikymas",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Virginija Kepenienė,
  tema „Naujų katalizatorių su sumažintu brangiųjų metalų kiekiu sintezė, apibūdinimas bei taikymas kuro elementuose",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Zita Sukackienė,
  tema „Funkcinių geležies grupės metalų dangų cheminio nusodinimo procesų tyrimas bei praktinis taikymas",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Jolita Jablonskienė,
  tema „MnO2 ir kitų metalų oksidų/anglies ar grafeno kompozitų formavimas fizikiniais, cheminiais ir elektrocheminiais metodais ir jų savybių tyrimas ".  
Branduolinių tyrimų skyriuje:
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Justina Šapolaitė,
  tema „Radioanglies sklaidos aplinkos sanduose tyrimas greitintuvinės masių spektrometrijos metodu".
Lazerinių technologijų skyriuje: 
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Simonas Kičas,
  tema "Aukštos dispersijos optinių dangų mikrostruktūrinių ir optinių charakteristikų optimizavimas ultra-trumpų impulsų lazerinėms sistemoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Alexandr Belosludtsev,
  tema " Metalų ir jų oksidų tarpusavio sąveikos bei sąveikos su paviršiais įtakos tyrimai optinių komponentų, suformuotų iš plonųjų sluoksnių fizinio garų nusodinimo metodais ant optinių paviršių, charakteristikoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Tomas Tolenis,
  tema "Nano-skulptūrinių plonų sluoksnių pagrindu suformuotų optinių komponentų tyrimai didelės galios lazerinėms sistemoms",
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Valdemar Stankevič,
  tema "Ultra trumpų lazerio impulsų panaudojimas skaidrių terpių apdirbimui".
Molekulinių darinių fizikos skyriuje:
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Jevgenij Chmeliov,
  tema „Molekulinių darinių spektroskopinių duomenų teorinis modeliavimas",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Aurimas Vyšniauskas,
  tema „Molekuliniai klampos, temperatūros ir poliškumo mikroaplinkos sensoriai".
Elektronikos skyriuje:
 • jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Česlav Paškevič,
  tema „Naujų mikrobangių detektorių lauko tranzistoriniu pagrindu kūrimas ir tyrimai".
Fizikinių technologijų skyriuje:
 • mokslo darbuotojo pareigoms – Viktoras Vaičikauskas,
  tema „Praktinės kombinuotų fotonikos ir elektronikos elementų sistemos aplinkos poveikio detekcijai bei matavimui".
Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriuje: 
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Valentina Plaušinaitienė,
  tema „Plonųjų feromagnetinių oksidų sluoksnių auginimo technologijos vystymas MOCVD būdu",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Remigijus Vasiliauskas,
  tema „Relaksacinių procesų magnetiniuose nanodariniuose tyrimas ir analizė",
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Gintautas Bagdžiūnas,
  tema „Organinių puslaidininkių sintezė ir taikymas analizinėse sistemose". 
Optoelektronikos skyriuje:
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Saulius Tumėnas,
  tema „Naujų puslaidininkinių medžiagų elektroninės sandaros tyrimai apibendrintosios elipsometrijos ir poliarizacinės spektroskopijos metodais".
Tekstilės technologijų skyriuje:
 • vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – Aušra Abraitienė,
  tema „Išmaniosios ir funkcinės tekstilės bei termoplastinių medžiagų ir kompozitų  vystymo darbai“,
 • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – Audronė Sankauskaitė,
  tema „Tekstilės apdailos, paviršiaus  modifikavimo, laminavimo ir dangų formavimo tyrimai“.