Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 06. 13 -

Konkursas Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigoms eiti

ŠMSM nuotrauka

Kviečiame Jus dalyvauti konkurse į Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pareigas.

Klimato kaita, išmanioji energetika ir klimatui neutralūs miestai, vandenilio technologijos, bioenergetika – tai tik kelios Instituto mokslinės veiklos kryptys, visapusiškai aktualios šiandienos kontekste ir atveriančios plačias Instituto veiklos perspektyvas.

Instituto veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir ūkio subjektams svarbius ilgalaikius nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Instituto direktoriaus pareigos suteikia galimybę bendradarbiaujant su verslu ir dalyvaujant Lietuvos pramonės organizacijų tinkluose, bendroje veikloje su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis bei tarptautinėje veikloje tiesiogiai prisidėti sprendžiant energetikos sektoriaus iššūkius, toliau plėtoti ir stiprinti Institutą, kuriame yra 230 darbuotojų, 130 tyrėjų, 40 doktorantų, 10 mokslinių laboratorijų, uždirbama daugiau nei 11 milijonų Eur metinių pajamų.

Kviečiame dalyvauti konkurse, jei norite prisidėti prie svarbių globalių ir nacionalinių energetikos iššūkių sprendimo, toliau plėtoti Instituto potencialą.

Kvietimą pasirašo: Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

KODĖL VERTA KANDIDATUOTI?

  • Prisidėsite prie pažangos energetikos srityje bei naujausių tvarios energetikos technologijų, mažinančių taršą bei tausojančių aplinką, kūrimo ir plėtros.
  • Prisidėsite prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimo ir priklausomybės nuo importuojamos energijos mažinimo.
  • Skatinsite energetikos srities žinių ir kompetencijų plėtrą visuomenėje.
  • Stiprinsite Lietuvos energetikos institutą kaip tarptautiniu mastu pripažintą energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centrą.
  • Pritaikysite savo kūrybinę energiją ir lyderystę diegiant naujas, modernias vadovavimo ir komandinio darbo praktikas.

VADOVO (-ĖS) DARBO UŽMOKESTIS

6 265 Eur neatskaičius mokesčių. Atsižvelgiant į veiklos rezultatus galimos finansinės skatinimo priemonės.

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

  • Lietuvos energetikos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas.
  • Buveinė – Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.
  • Vizija – Institutas – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras.
  • Daugiau informacijos – https://bit.ly/4dT5yGE

KONKURSO SKELBIMAS IR REIKALAVIMAI

KONKURSO SKELBIMO BUKLETAS

SUSIDOMĖJOTE – KVIEČIAME DALYVAUTI KONKURSE!

Jei Jums reikalinga papildoma informacija, turite klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis:

Rita Jucienė,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus patarėja
Tel. +370 614 61 503, el. p. Rita.Juciene@smsm.lt