Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 06. 28 -

Kandidatai į FTMC vadovus pateikė savo vizijas

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Balandžio 27 d. A101 salėje (Saulėtekio al. 3) įvyko kandidatų į FTMC direktorius debatai. Jų dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo viziją ir atsakyti į susirinkusiųjų Centro darbuotojų klausimus.

Debatuose dalyvavo penki kandidatai:

  • Dr. Gediminas Račiukaitis (FTMC Lazerinių technologijų skyrius);
  • Prof. dr. Eimutis Juzeliūnas (FTMC Elektrocheminės medžiagotyros skyrius);
  • Prof. dr. Zigmas Balevičius (FTMC Lazerinių technologijų skyrius);
  • Dr. Saulius Tumėnas (FTMC direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir inovacijoms);
  • Prof. dr. Ramūnas Skaudžius (VU Chemijos ir geomokslų fakultetas).

Debatus moderavo dr. Aleksandras Abišala.

Pirmoji renginio dalis buvo skirta kiekvieno kandidato idėjų pristatymui. Tam skirta po 15 minučių.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Pirmasis FTMC ateities viziją pristatė FTMC Lazerinių technologijų skyriaus vadovas dr. Gediminas Račiukaitis. Jis pristatymą pradėjo pabrėždamas FTMC iššūkius: biudžetas auga, tačiau rezultatai įsisotinę, kaip rodo prastas ekspertų įvertinimas ir sumenkę verslo užsakymai. Organizacijoje yra ir didelių, ir mažų skyrių – vieni iš jų pirmauja, kiti atsilieka. Be to, mokslo krypčių išsiskaidymas neleidžia pasiekti kritinės masės, kuri būtina sėkmingiems tyrimams.

G. Račiukaitis paminėjo, kad trūksta pasitikėjimo FTMC viduje – tiek tarp vadovų, tiek tarp mokslininkų. Jis atkreipė dėmesį, ko FTMC dabar reikia labiausiai: atkurti tarpusavio pasitikėjimą darbuotojų kompetencijos ribose, atsakomybės neperkeliant baimės kitiems, skaidrumo priimant sprendimus bei laiku ir ryžtingai priimamų sprendimų. G. Račiukaitis pabrėžė, kad pasitikėjimas turi būti kuriamas nuo vadovybės viršaus iki kiekvieno darbuotojo, visiems padedant surasti ir identifikuoti savo vietą organizacijoje.

Valstybės užsakymai ir visuomenės problemų sprendimai, tokie kaip žiedinė ekonomika, saugumas, klimato kaita, taip pat yra svarbūs prioritetai. Tarp šių uždavinių – tarptautinis bendradarbiavimas ir atsakymas į klausimą, kodėl FTMC yra (ne)įdomus verslui. Santykiai su kitomis mokslo institucijomis, inovacijų kūrimas – patentai, licencijos, startuoliai – yra kiti svarbūs tikslai. G. Račiukaitis pabrėžė, kad direktorius, Mokslo taryba ir Darbo taryba turi veikti kartu, bei svarbu įtraukti tarptautinę patarėjų tarybą, kuri kol kas buvo susirinkusi tik vienąkart. Naujasis FTMC direktorius turėtų susitelkti ne į kontrolę, o į bendrus tikslus ir vertybes.

G. Račiukaitis įvardino ir reikalingą struktūrinę pertvarką. Nors FTMC turi ilgalaikes programas, kurios turėtų būti apjungiančios, dar nėra pasiekta kritinės masės, taip pat neįvertintos realios kompetencijos. Taip pat paminėta, kad reikalinga ir etatų bei pareigų pertvarka, sudarant galimybę turėti daugiau inžinierių. Svarbi ir aplinkos pertvarka – paramai verslui orientuoti dariniai, ūkio ir infrastruktūros suvaldymas.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Antrasis kandidatas, FTMC Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vadovas, prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, pristatydamas savo strategiją, prisiminė ekspertų vertinimą: daugelis FTMC tyrimų yra taikomojo pobūdžio ir turi ekonominio poveikio potencialą, tačiau tai nėra realizuota. Profesorius pabrėžė didelę FTMC problemą – mokslininkai negauna lėšų net būtiniausiems tyrimų poreikiams tenkinti. E. Juzeliūnas sako, kad FTMC vadyba stokoja skaidrumo, nes nepateikiamos išsamios ataskaitos.

E. Juzeliūnas įvardino ir galimus sprendimų scenarijus: konservatyvųjį – „paliekam viską kaip dabar“, bei dinamiškąjį – transformuojant iš „straipsnių rašymo“ į „mokslą – geresniam gyvenimui“ instituciją, kuri kuria mokslo žinias, inovacijas ir jas kapitalizuoja.

E. Juzeliūnas siūlė rinktis slinktį iš konservatyvaus scenarijaus į dinamiškąjį, tuo pačiu plėtojant partnerystes su universitetais, ypač giminingų sričių institucijomis, tokiomis kaip VU, VGTU ir KTU. Šios partnerystės suteiktų geras perspektyvas plėtoti mokslinius tyrimus ir projektus. Tačiau šiuo metu FTMC susiduria su iššūkiu – vangus naujų sričių įsisavinimas.

Pasak E. Juzeliūno, FTMC turėtų labiau tenkinti viešojo sektoriaus poreikius. Mokslininkai turėtų aktyviai siūlyti savo darbotvarkę politikams ir sprendimų priėmėjams, siekiant efektyviau spręsti visuomenės problemas. Taip pat E. Juzeliūnas paminėjo, kad pasaulyje dėl talentų vyksta intensyvi kova, todėl jiems turi būti rodomas ypatingas dėmesys. Siekiant sėkmės, reikia mažinti tyrimų fragmentaciją ir taikyti aukštųjų technologijų įmonės vadybos kultūrą. FTMC taip pat turėtų sukurti kompetentingą projektų rengimo ir partnerių paieškos tarnybą, kuri galėtų mokslininkų patirtis konvertuoti į tarptautinius projektus. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas inovacijoms, patentams, licencijoms bei startuolių steigimui.

E. Juzeliūnas minėjo, kad finansiniai klausimai yra dar vienas svarbus aspektas. Dėl nekonkurencingų atlyginimų talentai dažnai išeina į kitas įmones ar institucijas. Todėl FTMC tikslas yra daugiau lėšų generuoti patiems, o ne tik pasikliauti valstybės biudžetu. Svarbu ir viešinti biudžeto realijas, kad būtų aišku, kokie yra finansiniai iššūkiai ir kaip jie sprendžiami.

 Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kitas kandidatas, prof. dr. Zigmas Balevičius, VGTU profesorius ir FTMC Lazerinių technologijų skyriaus Plazmonikos ir nanofotonikos laboratorijos vadovas, akcentavo svarbų FTMC vaidmenį siekiant Lietuvos strateginių ambicijų: aukšto tarptautiškumo lygio, kuris svarbus inovacijų kūrimui, ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančių socialinių bei ekonominių poreikių.

Jis pabrėžė pagrindines darbo kryptis: MTEP ir tarptautiškumo plėtra, FTMC vykdomo mokslo ir verslo bendradarbiavimas, FTMC organizacijos vystymas bei strateginis bendradarbiavimas su steigėju ir socialiniais partneriais.

Z. Balevičius minėjo, kad mokslinės produkcijos augimas ir technologijų vystymas bei FTMC žinomumas tarptautiniu mastu yra vieni iš esminių tikslų. Tai galima pasiekti stiprinant bendradarbiavimą tarp FTMC ir lyderiaujančių užsienio mokslo institucijų. Z. Balevičius taip pat pabrėžė inovacijų ekosistemos bei jai svarbių paslaugų stiprinimą. Tyrėjams turi būti sudaromos patrauklios galimybės jų karjeros keliui, įskaitant mokslo-verslo doktorantūros studijas. Siekiant tobulinti taikomųjų tyrimų infrastruktūrą ir užtikrinti jos prieinamumą verslui, FTMC turi aktyviau dalyvauti „Europos Horizonto“ programoje.

Z. Balevičiaus vizija yra sukurti efektyviausiai dirbančią ir patraukliausią tyrėjams mokslo instituciją Lietuvoje. Tiesioginis dialogas su tyrėjais ir konkurencingas atlyginimas yra būtini, kad FTMC taptų patrauklia vieta darbui. Be to, FTMC turi vaidinti proaktyvų vaidmenį formuojant Lietuvos mokslo politiką ir atliepti strateginius valstybės prioritetus. Tai apima puslaidininkių ir optoelektronikos, gynybos technologijų ir žaliojo kurso sritis.

Z. Balevičius taip pat siekia aktyvaus dalyvavimo tarptautinėse platformose. Jo vizija – FTMC lyderystė, kuri būtų atpažįstama tarptautiniu mastu, su daugiau nei viena Q1/Q2 publikacija vienam mokslininkui. Jis siekia, kad FTMC taptų institucija nr. 1 Lietuvoje ir turėtų svarų indėlį į valstybės strateginius sprendimus.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Ketvirtasis kandidatas – FTMC direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir inovacijoms dr. Saulius Tumėnas – pristatė savo viziją, kurią pavadino „Inovacijų tiltas į tvarią ateitį“.  Jis pasidalino, kad FTMC jau dabar veikia kaip patarėjas formuojant politiką mokslo ir technologijų kryptyse. S. Tumėnas akcentavo tarpdiscipliniškumo, MTEP infrastruktūros ir partnerystės svarbą, kurie reikalingi sprendžiant visuomenės iššūkius, bei paramos verslui teikimą, apimančią atžalines įmones, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei dideles įmones.

Pasak S. Tumėno, FTMC stiprybės yra platus tyrimų spektras, moderni infrastruktūra, glaudus ryšys su aukštųjų technologijų pramone, aukštos kvalifikacijos tyrėjai ir atvira organizacinė kultūra. Tačiau organizacijai tenka spręsti tam tikrus iššūkius, tokius kaip talentų pritraukimas ir išlaikymas, tvarumas ir socialinė atsakomybė, valdymo efektyvumas ir finansinis tvarumas.

S. Tumėnas minėjo, kad siekiant užtikrinti FTMC ilgalaikį tvarumą ir konkurencingumą, būtina pasiūlyti patrauklius atlyginimus, plėtoti Inovacijų ir technologijų tarnybą, aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, optimizuoti sprendimo priėmimo procesus ir diversifikuoti finansavimo šaltinius.  ir mažinti priklausomybę nuo valstybės biudžeto.

Taip pat S. Tumėnas pabrėžė išskirtinės vertės FTMC klientams svarbą – Centras gali pasiūlyti kompleksinius problemų sprendimus, ypač tokiose srityse kaip žaliasis kursas ir krašto gynyba. Tokiu būdu FTMC gali tapti lyderiaujančia institucija, kuri prisideda prie inovacijų kūrimo ir sprendžia svarbias visuomenės problemas.

 Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Paskutinysis FTMC veiklos planą pristatė VU Chemijos fakulteto profesorius, buvęs Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. dr. Ramūnas Skaudžius. Jis pristatė į žmogų orientuotą FTMC misiją: skatinti mokslinį smalsumą ir kūrybiškumą, vykdant pažangiausius tyrimus ir ugdant naujos kartos mokslininkus, kurie gebėtų spręsti globalias problemas. R. Skaudžius pabrėžė, kad technologijas kuria žmogus ir asmenybė.

R. Skaudžius pristatė strateginius tikslus, kuriuose išskyrė aukštos kokybės fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų vykdymo svarbą, infrastruktūros ir technologijų plėtrą bei modernizavimą, talentingų mokslininkų ugdymas ir jų karjeros plėtra. Taip pat jis įvardino, jog dalyvavimas tarptautinėse programose, partnerystės kūrimas ir tarptautiniai renginiai yra esminiai elementai, padėsiantys FTMC pasiekti aukštesnį lygį. Vienas iš tikslų galėtų būti mažojo Nobelio prizo jaunajam mokslininkui įsteigimas.

Kalbėdamas apie pagrindines veiklos kryptis R. Skaudžius pabrėžė aukštos kokybės mokslinius ir tardisciplininius tyrimus, inovacijų kūrimą ir patentavimą. Toliau jis minėjo tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, akcentuodamas dalyvavimą programose, partnerysčių kūrimą ir renginių organizavimą. R. Skaudžius pažymėjo, kad infrastruktūros plėtra yra būtina siekiant užtikrinti, kad FTMC turėtų modernias laboratorijas, naujas technologijas ir atvirą prieigą prie jų.

R. Skaudžiui švietimas ir mokslininkų karjera taip pat yra svarbūs aspektai. Bendradarbiavimas su universitetais, doktorantūros programų plėtra ir jaunųjų mokslininkų integracija padėtų ugdyti naują tyrėjų kartą. Taip pat profesorius minėjo, jog FTMC turi skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, stiprinti partnerystes su verslo įmonėmis, puoselėti verslumo kultūrą bei organizuoti bendrus renginius verslui ir mokslui.

 Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Kandidatų į FTMC direktorius debatai. FTMC nuotrauka.

Antrojoje renginio dalyje kandidatai atsakinėjo į klausimus. Visą debatų įrašą galite rasti FTMC „YouTube“ kanale:

Konkursą FTMC direktoriaus pareigoms eiti organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Naująjį Centro vadovą renka komisija, sudaryta iš skirtingų organizacijų atstovų.

Susiję:
FTMC pastatas-08c13b2b6fb97c9a26f2b2fbd6432130-d37aa7253104b8b0293d5138ef954054.jpg
2024. 06. 27 - Kandidatų į FTMC direktorius debatai 2024 m. birželio 27 d. (ketvirtadienį), 10 val. A101 salė, Saulėtekio al. 3, Vilnius.
Foto_tituliniam-ade515091995e9950cfb7fa2170c4068.png
2024. 06. 06 - Mokslo darbuotojų konkursas VIEŠAS KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI
Untitled design (36)-f81f1c84f0880273d592543eb7b3ddbe.jpg
2024. 04. 15 - Ar pavyks nugalėti trečiąkart iš eilės? Registruokitės į doktorantų konkursą „Tyrėjų Grand Prix“ Esate įsitikinę, kad mokslą galima pristatyti populiariai ir suprantamai? Šis konkursas kaip tik Jums!
Debatai visi-f541b56ac230aa0fb620b5ba94baf421.jpg
2024. 02. 01 - Kandidatai į FTMC direktorius pristatė savo idėjas Debatuose dalyvavo prof. dr. Z. Balevičius, prof. dr. A. Jukna, prof. habil. dr. A. Kareiva ir dr. S. Tumėnas.