Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 02. 06

Kvietimas dalyvauti 9-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija INFOBALT organizuoja LMA 9-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“.
 
Konferencijos globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
 
Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2019 m. kovo 12 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai), verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).
 
Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 12 val.