Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 02. 14

Centrinio Europos mokslinių infrastruktūrų konsorciumo (CERIC) kvietimas

Centrinis Europos mokslinių infrastruktūrų konsorciumas (angl. Central European Research Infrastructures Consortium, CERIC-ERIC) kviečia tarpdisciplininius medžiagų mokslo ir nanotechnologijų tyrimus atliekančius tyrėjus teikti paraiškas naudotis infrastruktūros įranga. Tyrėjams taip pat numatyta padengti mobilumo, atvirosios prieigos straipsnių rengimo ir panašias išlaidas.
 
Lietuvos tyrėjai taip pat kviečiami pasinaudoti „Horizonto 2020“ projekto „Accelerate“ lėšomis finansuojamu skatinamuoju atvirosios prieigos paketu – promotional open access – ir gauti individualią su paraiškos rengimu, vertinimu, ataskaitos rengimų ar straipsniu susijusią pagalbą.
 
Trumpųjų paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 1 d.

Lietuvos mokslo tarybos (lmt.lt) informacija