Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 02. 26

MITA informacinis renginys apie MTEP rezultatų komercinimui skirtą kvietimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia mokslininkus, tyrėjus ir studentus dalyvauti konkurse su naujomis verslo idėjomis, kurių pagrindu būtų kuriamos mokslui imlios, atžalinės įmonės (angl. spin-off).
 
Numatytos finansuoti veiklos: parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjoms komercinti bei parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms.
 
Projektai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į  Sumanios specializacijos programą ir atitikti bent vieną iš Sumanios specializacijos krypčių prioritetų teminį specifiškumą.
 
Kvietimo biudžetas – 1 mln. eurų, didžiausia projektui skiriama suma – 23,5 tūkst. eurų.
 
Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos, taip pat privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę sutartis su jomis dėl intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės.
 
Konkursą sudaro 2 etapai.  Paraiškos pirmajam etapui priimamos iki 2019 m. balandžio 12 d.
 
Informacinis renginys konkurso dalyviams rengiamas 2019 m. kovo 6 d. 13 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (1 salė).
RegistracijaPreliminari programa
 
 
Daugiau informacijos: