Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 03. 20

Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant vasaros mokslinėse praktikose

LMT paskelbė kvietimą teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais (liepos - rugpjūčio mėnesiais). 
Dalyviai:
  • studentas (I ir II pakopos, išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutinįjį kursą), kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 8.0; visą veiklų laikotarpį turintis galiojančią studijų sutartį, ir
  • praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas).

I pakopos paskutinio kurso studentas galės dalyvauti projekto veiklose, jeigu per 14 dienų nuo dotacijos sutarties pasirašymo pateiks su universitetu sudarytą studijų sutartį dėl II pakopos studijų.

Paraiškos priimamos iki 2019-03-22.
DMS reikalingas įgaliojimas ir elektroninis (mobilus) parašas. Daugiau informacijos - intranete.

Kvietimas: https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-477