Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 05. 07

FTMC konkursas mokslo darbuotojų pareigoms

Skelbiamas konkursas į vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
 
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Elektrocheminių procesų mikro ir nano vizualizacija naudojant elektrocheminės mikroskopijos ir lokalios elektrocheminės impedanso spektroskopijos metodus.
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Inovatyvių poliuretanų ir elastomerų kūrimas, jų viskozimetrinių, granulometrinių ir fizikinių-mechaninių savybių bei degradacijos tyrimai ir taikymai kompozitinių medžiagų formavimui.
  • jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Aktyvios korozinės apsaugos konversinės dangos cinko paviršiuje formavimas zoliu-geliu metodu, savaiminio užgijimo mechanizmo tyrimai.
Katalizės skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Katalizinių sistemų kuro elementams formavimas ir savybių tyrimai.
Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje:
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: III-V grupės epitaksinių sluoksnių ir struktūrų rentgeno difrakcinė analizė.
Aplinkotyros skyriuje:
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Magnetinių nanokompozitų plėtra, masių spektrometrijos ir chromatografijos metodų taikymas aplinkotyroje.
Branduolinių tyrimų skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Masių spektrometrijos metodo plėtra aplinkotyroje.
Lazerinių technologijų skyriuje:
  • vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Lazerio spinduliuotės sąveikos su medžiaga mokslinių tyrimų plėtra ir naujų lazerinio medžiagų mikroapdirbimo technologijų kūrimas įskai-tant skaidrių medžiagų apdirbimo technologijas; interferencinio paviršių apdirbimo technologijas; efektyviosios medžiagų abliacijos ultratrumpais impulsais technologijas; paviršiaus nano-struktūrinimo ultratrumpaisiais impulsais technologijas bei medžiagų sąveikos su ultratrumpais lazerio impulsais tyrimų vystymas.
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Optinių, elektrocheminių ir biocheminių jutiklių kūrimas, panau-dojant lazerines technologijas.
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Dvimačių kristalų formavimas bei modifikavimas trumpų impulsų lazerine spinduliuote.
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Magnetroninio dulkinimo technologinių procesų tobulinimas ir taikymas optinių dangų formavimui.
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Lazeriu asistuoto cheminio metalų nusodinimo technologijų vystymas.
Molekulinių darinių fizikos skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Sužadinimo dinamika ir relaksaciniai vyksmai atvirose kvantinėse sistemose.
Nanoinžinerijos skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Biofizikiniai ląstelės membranos modeliai.
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Hidrogelinių biomedžiagų sintezė ir tyrimai.
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Cheminės reakcijos nanometriniuose dariniuose.
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Imunojutiklių sistemos ir jų taikymai.
Fizikinių technologijų skyriuje:
  • vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Naujų medžiagų ir darinių savybių tyrimai ir taikymai mikrobangų dažnių ruože.
Optoelektronikos skyriuje:
  • mokslo darbuotojo pareigoms – 1 vieta
   tema: Kietakūniai teraherciniai jutikliai ir emiteriai.
Konkurso vykdymo tvarka
Dokumentai konkursui pateikiami iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyriui (D417 kabinetas). Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:
 1. prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas) ir teikiamų dokumentų aprašą (laisva forma);
 2. gyvenimo aprašymas (cv);
 3. mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.); 
 4. mokslinių darbų sąrašas;
 5. dviejų mokslininkų rekomendacijos;
 6. mokslo daktaro diplomo (pretendentai į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, neturintys mokslo daktaro laipsnio, – magistro diplomo) kopija; 
 7. kandidato nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.
Konkurso vykdymo terminas: nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki rugsėjo 13 d.