Naujienos ir renginiai

Archyvas

2019. 06. 03

Programos „Europos horizontas“ perspektyvos ir tyrimų misijos

Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius kviečia dalyvauti skyriaus susirinkime-diskusijoje „Programos „Europos horizontas“  perspektyvos ir tyrimų misijos“.

Renginys vyks 2019 m. birželio 3 d. (pirmadienį) Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Pradžia – 15 val.

PROGRAMA
 
  • Įžangos žodis. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas LMA tikrasis narys Leonas VALKŪNAS
  • Programa „Europos horizontas“ – galimybės Lietuvos mokslininkams. Pranešėja – Nuolatinės Lietuvos atstovybės Europos Sąjungoje atašė dr. Aistė VILKANAUSKYTĖ
  • Diskusiją ves LMA tikrasis narys Ričardas MAKUŠKA. Diskusijoje dalyvaus LMA tikrasis narys Eugenijus BUTKUS ir kiti LMA nariai
Europos Komisija baigia derinti Europos Sąjungos mokslinius tyrimus ir inovacijas 2021–2027 m. koordinuojančią programą „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe), kuriai planuojama skirti beveik 100 mlrd. eurų. Ši programa kurta naudojantis ankstesnės programos „Horizontas 2020“ pasiekimais siekiant, kad ji užtikrintų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.
 
„Europos horizonte“ bus finansuojami aukšto lygio tyrėjų inicijuoti moksliniai tyrimai per Europos mokslo tarybą (European Research Council, ERC). Kartu numatomos naujovės: Europos inovacijų tarybos sukūrimas (European Innovation Council, EIC), mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų suformulavimas ir parengiamas kartu su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir piliečiais, Inovacijų potencialo didinimas, didinant paramą atsiliekančioms valstybėms narėms, kad jos galėtų kuo geriau išnaudoti nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą veikiant išvien su struktūriniais ir sanglaudos fondais, būtų galima lengvai koordinuoti ir derinti finansavimą ir diegti inovacijas. Vienas iš principų yra atvirojo mokslo principas, pagal kurį reikalaujama suteikti atvirą prieigą prie publikacijų ir duomenų.
 
Dalyvavimo Europos mokslo programose klausimai yra aktualūs Lietuvos mokslui, nes nepakankamai pasinaudota „Horizonto 2020“ programos galimybėmis. Naujoje programoje numatomos papildomos priemonės dalyvauti tikslinėse plėtros (widening) priemonėse, kuriose būtina dalyvauti, todėl reikia tinkamai pasirengti ir sukoncentruoti pajėgumus.