Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 06. 18

Įsibėgėja tarptautinis H2020 programos projektas

Šių metų balandį oficialiai startavo naujas tarptautinis H2020 programos projektas, kuriame Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) dalyvauja kartu su Suomija, Italija ir Baltarusija.
 
Projektas skirtas modernių  medžiagų, vadinamųjų Dirako pusmetalių, tyrimams bei jų taikymui terahercų (THz) fotonikos komponentų kūrimo reikmėms. Terahercų moksliniai tyrimai ir pritaikymas aukštųjų technologijų rinkose – viena sričių, kurioje FTMC užima tvirtas ir neginčijamas pasaulinio lyderio pozicijas.
 
Tarptautiniame H2020 programos projekte dalyvauja šeši partneriai: didžiausias Lietuvoje valstybinis mokslinių tyrimų centras FTMC (angl. Center for Physical Sciences and Technology), Rytų Suomijos universitetas (angl. University of Eastern Finland, Joensuu), Italijos Salerno universitetas (angl. University of Salerno), Romos „Tor Vergata“ universitetas (angl. University of Rome „Tor Vergata“), Baltarusijos valstybinis universitetas (angl. Belarusian state university) bei  FTMC darbuotojų sukurta įmonė „Teravil“.
 
Projekto iniciatorius – Rytų Suomijos universiteto prof. Jurijus Svirko (Yuri Svirko). Jis subūrė komandą, galinčią sukurti naujos kartos optikos elementus THz sričiai - pagamintus iš grafeno, derinamo židinio nuotolio lęšius, poliarizatorius, elektriniu lauku valdomus spinduliuotės daliklius ir greitaveikius moduliatorius.
 
Šiomis dienomis FTMC įvyko pirmieji visos komandos, dalyvaujančios programos H2020 projekte, darbiniai posėdžiai. Pirmojo visų projekto partnerių susitikimo, vadinamojo „kick-off“ meeting“ metu, FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis teigė, kad kartu su kitomis šalimis vykdomi projektai įrodo aukštą FTMC mokslinį ir technologinį potencialą:
 
„FTMC - vis labiau pasaulyje pripažįstamas kaip kompetentingas tarptautinių projektų partneris įvairiuose aukštųjų technologijų sektoriuose. Mūsų centro Optoelektronikos skyriaus mokslininkų darbai THz fotonikos srityje - pripažįstami ir aukštai kotiruojami tarptautinėje mokslininkų bendruomenėje. Projekte FTMC įgaus naujų kompetencijų bei technologinių žinių, o taip pat ženkliai prisidės prie optinių komponentų prototipų sukūrimo. Juos vėliau komercializuos FTMC darbuotojų sukurta įmonė „Teravil”. Džiaugiamės matydami naujų sinergijų galimybes šiame projekte,“ – sako projekto dalies FTMC vadovas prof. Gintaras Valušis.
 
„Žinome Suomijos mokslininkų kompetencijas technologijų srityje, Italijos partnerių teorines žinias ir Baltarusijos valstybinio universiteto nanoanglies tyrimų kompetencijas. Taip pat - akcentuojame mūsų THz fotonikos sukauptą patirtį bei matavimo technologijų arsenalą. Todėl šiame projekte galime tikėtis esminio proveržio mažų matmenų THz vaizdinimo sistemų kūrimo srityje. Šios sistemos - labai reikalingos tiek medicinos, tiek ir saugumo reikmėms.“ – pabrėžė FTMC vadovas.
 
Rytų Suomijos universiteto Fotonikos instituto, Fizikos ir matematikos departamento prof. dr. Jurijaus Svirko (Yuri Svirko) nuomone, FTMC  - įspūdinga erdvė, viena tinkamiausių tokio pobūdžio tarptautinių projektų vykdymui.
 
„Vertinant pasauliniame kontekste – šis mokslo ir technologijų centras yra itin aukšto lygio. Čia vienoje vietoje sutelkta daugybė įrangos, technologijų ir žmogiškųjų išteklių,  kuriuos sieja viena idėja,  - būtent THz srities mokslo vystymas ir technologinis taikymas. Mano atstovaujamas universitetas specializuojasi fotonikos ir nanostruktūrų, taip pat kitų medžiagų moksliniuose tyrimuose bei taikymuose. Projekto užduotis - sukurti naują įrenginį kuris dirbs THz dažnio diapazone, tad dalyvaudami šiame projekte, galime pasinaudoti kitų Europos šalių patirtimi ir dalintis Suomijos mokslininkų pasiekimais nanotechnologijos srityje, visų pirma – fotonikoje.“
 
Prof. dr. Jurijus Svirko (Yuri Svirko) akcentavo svarbiausią šio tarpvalstybinio projekto tikslą, tai  – mokslinių idėjų, žinių mainai:
 
„Šalių - dalyvių mokslininkai, jaunieji tyrėjai lankysis partnerių mokslo ir tyrimų įstaigose. Mums be galo svarbu plėsti tarptautinius ryšius, išnaudoti savo patirtį, kad būtų organizuotas tvarus tinklas, leidžiantis susieti Rytų Suomijos universiteto ekspertinę patirtį su Lietuvos, kitų ES šalių bei artimiausių kaimyninių šalių, pvz. Baltarusijos, patirtimi.“
 
Romos „Tor Vergata“ universiteto Fizikos departamento prof. dr.  Olivija Pulci (Olivia Pulci) džiaugėsi, kad dalyvavimas šiame projekte padės įgyvendinti mokslinius universiteto ir asmeninius interesus. Jau dešimtmetį  mokslininkė domisi grafeno, kaip revoliucinės medžiagos, tyrimais ir technologinio pritaikymo galimybėmis:
 
„Labai džiaugiuosi, kad yra FTMC, užtikrinantis absoliučiai idealias sąlygas  moksliniams tyrimams. Taip pat – kad turėsime lietuvių įmonę, kuri pajėgi įgyvendinti eksperimentinę mūsų veiklą. Labai svarbu, kad prototipą gaminanti kompanija būtų gera mokslininkų ir visuomenės sąsaja, užtikrintų grįžtamąjį ryšį.“
 
Už lyčių lygybės užtikrinimą šio projekto įgyvendinimo metu atsakinga Italijos Salerno universiteto Informacijos ir elektros inžinerijos bei taikomosios matematikos departamento prof. dr. Patrizia Lamberti  sako, kad tokie tarptautiniai projektai skatina tobulėti tiek mokslininkus, tiek technologijų kūrėjus. Dr. P. Lamberti džiaugėsi, kad projekto metu kartu dirbančio įstaigos viena su kita turi dalintis savo erdvėmis ir žiniomis. Taip jauniesiems Italijos ir kitų šalių mokslininkams atsiveria puikios galimybės dirbti FTMC, kuris - yra pasaulio lyderis terahercų srityje.
 
„Žvelgiant iš universiteto „varpinės“, mes galėsime savo doktorantūros studentams pasiūlyti idealią vietą eksperimentams, aprūpintą visais reikalingais tyrėjui instrumentais. FTMC yra puikus partneris: čia yra nauja įranga, instrumentai, technologijos, sudarytos puikios galimybės mokytis kitų šalių doktorantams. Deja, patys - neturime tokių modernių, erdvių laboratorijų ir galimybių naujų technikų ar technologijų studijoms, jų palyginimui  bei taikymui skirtinguose kontekstuose.“ – kalbėjo mokslininkė.
 
Prof. dr. Patrizia Lamberti nuomone, būtina skelbti žinią visai ES, jog Vilniuje yra puikus mokslinis centras, pajėgumais galintis konkuruoti pasauliniu lygiu:
 
„Pirmą kart apsilankiusi FTMC  - pasijutau kaip vaikas atrakcionų parke. Čia pamačiau tokius instrumentus, įrangą, apie kuriuos žinojau, nes esu elektroinžinerijos mokslininkė, bet niekada nebuvau su jais dirbusi. FTMC  - man yra išsipildžiusi mokslininko svajonė. Vienoje vietoje sukoncentruota viskas, ko reikia mano tyrimams ar bandymams, galiu profesionaliai atlikti bet ką. Elektronikos inžinerijos srities atstovams – FTMC yra stebuklinga svajonių išsipildymo vieta. Tą kalba mano mokslinė patirtis. Labai noriu čia dirbti.“
 
Itin perspektyviu ir užprogramuotu sėkmei šį projektą vadina daug metų kartu su Lietuvos THz srities mokslininkais bendradarbiaujanti dr. Polina Kuzhir, Valstybinio Baltarusijos universiteto Atominių problemų tyrimo instituto laboratorijos vadovė:
 
„Visi projekto dalyviai turi savo konkrečias funkcijas, kurios nesidubliuoja. Mes, Baltarusijos universitetas, dalyvaujame kaip pilnaverčiai moksliniai partneriai ir esame atsakingi už elektromagnetinę teoriją ir elektromagnetinio eksperimento dalį. Džiaugiamės, kad galėsime dirbti FTMC. Jūs  - mūsų Universiteto strateginis, pagrindinis partneris, be kurio neturėtume galimybės konkuruoti ir dirbti tarptautiniame lygmenyje su kitomis ES šalimis. Visuomet buvome itin suinteresuoti tokio pobūdžio projektais, nes jie suteikia prieigą labai prie galingos mokslinių tyrimų infrastruktūros. Kurios mūsų universitete – nėra. Bet dėka šio projekto – mūsų mokslininkai įgaus visas galimybes naudotis FTMC ir kitų šalių partnerių įranga bei infrastruktūra. Tikimės, jog visiems kartu pavyks sukurti konkretų prietaiso prototipą,  tad šis projektas -  bus gyvybingas su komerciniu potencialu.“
 
Planuojama projekto trukmė – ketveri  metai, pabaiga numatyta 2023 m.