Doktorantūra

Atgal

Taškinių defektų poliniuose puslaidininkiuose optinių linijų skaičiavimas ab-initio metodais

Kvantmechaninis medžiagų aprašymas iš pirminių principų, taip vadinami ab-initio skaičiavimai, yra nepaprastai sparčiai besivystanti fizikos šaka per pastaruosius 20-30 metų. Šis vystymasis vyksta keliomis kryptimis. Kadangi visiškai tiksliai daugiaelektronės sistemos aprašyti neįmanoma, tam naudojami apytiksliai metodai, o ypač taip vadinama tankio funkcionalo teorija (OFT). Iš vienos pusės, srities vystymasis susijęs su paties OFT tobulinimu. Iš kitos pusės, vystant algoritmus galima aprašyti vis sudėtingesnes ir didesnes sistemas. Taškiniai defektai puslaidininkiuose yra labai svarbus dėl daugybės priežasčių, viena iš kurių – šių sistemų pritaikymas kvantiniam informacijos apdorojimui ir kvantiniams sensoriams [A. Alkauskas et al., Defects by design: Quantum nanophotonics in emerging materials, Nanophotonics 8, 1863 (2019)]. Jų identifikacijai labai svarbūs optiniai signalai (sugertis ir liuminescencija). FTMC elektroninės struktūros teorijos laboratorijoje vystomi šių optinių spektrų aprašymo skaitmeniniai metodai. 2016-2020 buvo išvystyti šie skaičiavimai taškiniams defektams nepolinėse medžiagose (tokiose kaip deimantas ir silicis), todėl metodų vystymas poliniuose puslaidininkiuose - natūralus kitas žingsnis. Doktorantūros metu doktorantas vystys šiuos metodus ir labiausiai bus akcentuojama darbo kokybė ir pasaulinis lygis. Planuojama, kad darbo metu bus parašyti apie 3-4 aukšto lygio moksliniai straipsniai tokiuose žurnaluose kaip Physical Review B, o doktorantūrą vainikuos pačios programos paviešinimas tokiame žurnale kaip Computer Physics Communications.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Alkausku.