Doktorantūra

Atgal

Nespindulinės krūvininkų pagavos skaičiavimų ab-initio teorijos vystymas

Nespinduliniai krūvininkų pagavos taškiniuose defektuose procesai labai svarbūs daugelyje elektronikos ir optoelektronikos prietaisų. Iš blogosios pusės, jie mažina saulės elementų ar šviesos diodų efektyvumą, trumpina nepusiausvyrinių krūvininkų gyvavimo trukmes bioliniuose tranzistoriuose ir t.t. Iš gerosios pusės, šie procesai svarbūs, pvz., elektriškai kaupinamiems pavienių fotonų šaltiniams. Nespindulinės pagavos, kuri vyksta dėl taip vadinamos multifononės emisijos (multiphonon emission), teorinis aprašymas vystosi nuo XX a. šeštojo dešimtmečio ir sustojo apie devintąjį dešimtmetį. Pagrindinė kliūtis - sunkumai aprašant realių sistemų elektroninę struktūrą. Ab-initio metodai nespindulinei pagavai pradėti taikyti tik nuo 2012-ųjų metų. Deja, iki šiol egzistuojančios implementacijos remiasi gana skirtingais artiniais, kurie nėra iki galo ištirti. Šios doktorantūros metu doktorantas/ė ir tirs visus artinius, tokius kaip virpesių skaičiaus, kurie įtraukti į nagrinėjimą, įtaka galutiniam rezultatui. Numatoma. kad doktorantūros metu bus parašyti 3-ų aukšto lygio moksliniai straipsniai (žurnaluose Phys. Rev. B ar New J. Phys.), o doktorantūrą vainikuos kompiuterinės programos, kuria galės naudotis visi mokslininkai, publikavimas.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu A. Alkausku.