Doktorantūra

Atgal

Perovskitų sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai

Atsinaujinančius energijos šaltinius išnaudojančių technologijų plėtrą šiais laikais sąlygoja spartus energijos sąnaudų didėjimas, jį lydintis iškastinio kuro išteklių mažėjimas bei ekologinių problemų aktualumas. Viena perspektyviausių sričių, sprendžiant šias problemas, yra saulės energijos konversija į elektros energiją, panaudojant saulės elementus (SE). Šiuo metu didžioji dalis komercinių SE yra gaminami silicio pagrindu, tačiau jų gamybos kaina yra ganėtinai didelė. Norint gerinti saulės elementų konkurencingumą, reikia vystyti pigesnes ir efektyvesnes fotoaktyvių medžiagų technologijas, didinti SE konversijos efektyvumą. Vienos sandūros SE konversijos efektyvumą riboja tai, kad efektyviai yra panaudojami tik tie fotonai, kurių energija yra artima draudžiamosios energijos tarpui. Fotonai su didesne energija sukuria elektronų ir skylių poras, o perteklinę energiją perduoda krūvininkams, kurie dėl to tampa karštais. SE praranda apie 55% krintančios saulės energijos, kai karšti krūvininkai įgytą energiją atiduoda gardelei Šią spektro dalį galima panaudoti tandeminiuose SE, kuriose atskiros krentančio saulės šviesos spektro dalys būtų panaudotos jas efektyviai sugeriančiuose sluoksniuose. Organiniai-neorganiniai perovskitų ir silicio darinai yra vieni iš perspektyviausių, kuriant tandeminius SE.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu S. Ašmontu.