Mokslas

Atgal

Funkcinės medžiagos ir technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
Elektrocheminės medžiagotyros skyrius
Katalizės skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - habil. dr. Rimantas Ramanauskas
Norminiai etatai skirti programai – 43.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Funkcinių medžiagų gamybos technologijų, taikant elektrocheminius, katalizinius, sorbcinius, tribologinius ir fizikinius metodus kūrimas.
  • Ugdyti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, naujų medžiagų technologijų, aplinkos užterštumo bei klimato kaitos tyrimų srityse.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  • Naujos medžiagos energetikai tyrimai.
  • Naujos medžiagos mikroelektronikai.
  • Antikorozinės dangos.
  • Tribologinių procesų daugiafunkcinėse technologijose tyrimai.
  • Ekologinės chemijos technologijų kūrimas ir tyrimai