Mokslas

Vykdomi H2020 projektai


Laser-plasma based source 3D Tomography for cargo inspection (MULTISCAN 3D)
Laser-plasma based source 3D Tomography for cargo inspection (MULTISCAN 3D)
(sutarties Nr. 101020100)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2025 m. vasario mėn. 28 d. 
Projektą koordinuoja: Commissariat a Lenergie Atomique et aux Energies Alternatives (Prancūzija)
 
Projekto santrauka

Within the field of security, Customs and Border inspection have not had breakthrough technological developments in the last 20 years, since the introduction of X-ray screening. The limits of these current technologies are accentuated by the increasing diversity and novelty in trafficking materials, tools and methods. These limitations combined with the growing needs of inspection and control call for a disruptive innovative solution.

Wanting to move a step up from the existing planar scanning methods with limited material identification results, several studies have identified potential solutions focused on:
- High energy 3D X-ray tomography
- Neutron interrogation/photofission
- Nuclear resonance fluorescence (NRR)

While these show good results and performances, they also have several important drawbacks, which limits their possible uses. Moreover, these solutions do not have common technological bricks meaning they can only lead to separate disposals.

The proposed MULTISCAN3D investigates a new all-in-one system whose purpose is to become simultaneously a user-friendly, flexible, relocatable solution offering high-quality information for:
- Fast high energy 3D X-rays tomography (as first line)
- Neutron interrogation/photofission (as second line)
- Narrow gamma ray beam based NRR (as second line)

MULTISCAN3D will start by investigating and defining needs and requirements, in a technologically-neutral way, with Europe’s most prominent Customs Authorities which will be translated to technical specifications. The main body of the research will be focused on three parts, following which, lab validations and real-environment demonstration will be carried out. These three work areas are:
- Laser-plasma based accelerators as X-ray sources
- 3D reconstruction for multi-view configurations and data processing
- Detectors and source monitoring

At the same time complementary techniques with chemical and SNM identification capabilities will be investigated.

Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 101020100.
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology (I.FAST)
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology (I.FAST)
(sutarties Nr. 101004730)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2025 m. balandžio 30 d. 
Projektą koordinuoja: Maurizio Vretenar, European Organization for Nuclear Research (CERN) (Šveicarija)
 
Projekto santrauka

Delivering huge amounts of energy into tiny volumes of matter at subatomic scale, particle accelerators allow particle physicists to penetrate into the heart of matter. The by-products of these activities boast many applications (from fundamental science to applied science, medicine and industry). But particle accelerators face challenges related to the size and performance of future facilities for fundamental research, the increasing demands from accelerators for applied science, and the growing applications in medicine and industry. In this context, the EU-funded I.FAST project will map out and facilitate the development of breakthrough technologies common to multiple accelerator platforms. It will contribute to the construction of the next generation of accelerator-based research infrastructures.

Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 101004730.
 
Daugiau informacijos: https://ifast-project.eu/
One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe (PhotonHub Europe)

One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe (PhotonHub Europe)
(sutarties Nr. 101016665)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. balandžio 30 d. 
Projektą koordinuoja: Vrije Universiteit Brussel (Belgija)

Projekto santrauka

Photonics is a broad technology that enables a vast diversity of applications in a range of sectors. The EU-funded PhotonHub Europe project will establish a single pan-EU Photonics Innovation Hub as a one-stop shop solution integrating pioneering photonics technologies, facilities, expertise and experience of 53 European partners. The hub will ensure all stakeholders have access to support services: training and upskilling opportunities within PhotonHub’s Demo and Experience Centres, ‘test before invest’ to engage with companies with highly collaborative innovation projects, and investment readiness coaching and investor matchmaking. PhotonHub Europe will support cross-border innovation activities and establish the PhotonHub Europe Association.

Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 101016665.
 
Daugiau informacijos: http://www.photonhub.eu/
Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas TERAOPTICS

TERAOPTICS – Terahertz Photonics for Communications, Space, Security, Radio-Astronomy, and Material Science (sutarties Nr. 956857)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Projektą koordinuoja: Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja: dr. Irmantas Kašalynas, Terahercinės fotonikos laboratorija, Lietuva (FTMC)

TERAOPTICS yra Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas, kuriame siekiama ugdyti jaunuosius tyrėjus terahercinės (THz) fotonikos srityje, pritaikant naujas idėjas, tyrimus ir pažangias technologijas.

Projekto metu sukuri inovatyvūs THz produktai ir paslaugos prisidės prie tvarios ekonominės ir socialinės plėtros tikslinėse taikymo srityse tokiose, kaip ryšiai, kosmosas, saugumas, radijo astronomija bei medžiagų mokslas. TERAOPTICS ugdys jaunųjų tyrėjų kompetenciją THz fotonikos srityje siekiant integruoti į tyrimų rezultatus orientuotas programas ir doktorantūros studijas. Projektas išplės tradicinę akademinių tyrimų aplinką tikslui vienijant įvairius tarpdisciplininius mokslinių tyrimų centrus, iš kurių vienuolika yra THz fotonikos srityje pripažinti, patyre, naujausia tyrimų įranga apsirūpine tiesioginiai projekto vykdytojai (4 universitetai , 2 tyrimų institutai, 3 MVĮ, 2 pramonės įmonės) bei trylika akademinių ir neakademinių projekto partnerių. Projekto metu bus gerinamos jaunųjų tyrėjų karjeros perspektyvos per jų tarptautinį, tarpdisciplininį bei tarpšakinį mobilumą kartu su į naujoves orientuotu mąstysenos skatinimu.

Naujausi mokslo laimėjimai, kaip antai fotonikos sąlygoti THz signalų generatoriai su ypač mažais fazės triukšmais, rodo, kad pritaikymas THz fotonikos žinių ir technologijų yra labai platus. Tad, TERAOPTICS mokslinių tyrimų tikslas yra spręsti šiuolaikinius, tarptautiniu mastu pripažintus mokslinius uždavinius, siekiant lyderystės THz srityje kartu paruošiant ir jaunuosius mokslininkus, inovatorius. Dar daugiau, atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, projekte siekiama sėkmingas mokslo fundamentines žinias pritaikyti praktikoje kuriant fotonika pagrįstus puslaidininkinius THz šaltinius, maišytuvus ir detektorius, o taip pat, integruotus funkcinius imtuvus ir siųstuvus būsimoms mobiliosioms THz sistemoms įvardintose tikslinėse srityse. Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) sėkmingai kuriami difrakcinės optikos elementai (DOE) THz dažnių sričiai. Mūsų grupė integruos DOE su THz šaltiniais ir THz jutikliais siekiant proveržio ryšių, kosmoso, saugumo sistemų taikymuose, tuo pačiu, bus mažinama THz komponentų kaina, didinamas spektroskopinių THz vaizdinimo sistemų funkcionalumas.

Projekto trukmė nuo 2020 09 01 iki 2024 08 31. TERAOPTICS projekto koordinatorius – Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija; FTMC grupės vadovas – Irmantas Kašalynas, Terahercinės fotonikos laboratorija, Lietuva. Projekte dirba doktorantas Surya Revanth Ayyagari.

Projekto tikslas
TERAOPTICS yra Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas, kuriame siekiama ugdyti jaunuosius tyrėjus terahercinės (THz) fotonikos srityje, pritaikant naujas idėjas, tyrimus ir pažangias technologijas.

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą MSCA-ITN, sutarties Nr. 956857.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://teraoptics.eu/

 
PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas (PULSATE)
PULSATE FTMC
 
PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas (PULSATE)
(sutarties Nr. 951998)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Projektą koordinuoja: AIMEN
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja:
 dr. Gediminas Račiukaitis (FTMC)
 
2020 m. rugsėjo 1 d. FTMC Lazerinių technologijų skyrius kartu su aštuoniais partneriais iš Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės pradėjo įgyvendinti projektą PULSATE „PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas“. 48 mėnesių trukmės projektas Nr. 951998 gavo 8 milijonų eurų finansavimą iš Europos Sąjungos H2020 programos pagal kvietimą DT-ICT-03-2020: „I4MS – skaitmeninės transformacijos: Lazerinė įranga pažangiai ir pridėtinei gamybai“.
 
Pramonės skaitmeninimas yra ypatingai svarbus Europos Sąjungos konkurencingumui. Lazeriu paremtos pažangiosios ir pridėtinės gamybos technologijos yra laikomos vienomis iš pagrindinėmis skaitmeninės gamybos įgalinimo priemonėmis. Mažos ir vidutinės įmonės patiria sunkumų diegiant tokias technologijas: būtinos investicijų, technologijų sudėtingumas, integracija į gamybos procesą. PULSATE projektu siekiama sumažinti visas minėtas kliūtis, kad MVĮ galėtų lengviau pritaikyti lazeriu pagrįstas technologijas ir skatintų kurti MVĮ tinkamą lazerinę įrangą ir technologinius sprendimus.
 
PULSATE sukurs visos Europos tinklą, veikiantį vieno langelio principu, kuris paskatins MVĮ dalyvauti inovacijų ekosistemoje, sujungdamas skaitmeninių inovacijų centrus (DIH) su apjungta žinių, infrastruktūros ir paslaugų struktūra.
 
Projektą vykdo 6 kompetencijos centrų (AIMEN, FTMC, MTC, SINTEF, Fraunhofer IWS, CEA), paslaugų teikėjų (FundingBox, CLESGO) ir fotonikos pramonės asociacijos (EPIC) konsorciumas. Paslaugos įmonėms bus teikiamos per atvirus kvietimus testavimo eksperimentams, skaitmeninių paslaugų portalą, apjungiantį daugelį iniciatyvų ir tinkle, ir finansinės paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms mechanizmus. Projektas yra tęsinys ES iniciatyvos I4MS (informacinės technologijos gaminančioms MVĮ), kurios pradžioje FTMC vykdė APPOLO projektą.
 
Projekto tikslas
PULSATE sukurs visos Europos tinklą, veikiantį vieno langelio principu, kuris paskatins MVĮ dalyvauti inovacijų ekosistemoje, sujungdamas skaitmeninių inovacijų centrus (DIH) su apjungta žinių, infrastruktūros ir paslaugų struktūra.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 951998.
 
Daugiau informacijos apie projektą: https://www.pulsate.eu/
Integruoti sužadinamieji fermentai daugiasluoksnių plėvelių perdirbimui: Inovacija plastiko pakuotėms (TERMINUS)

Integruoti sužadinamieji fermentai daugiasluoksnių plėvelių perdirbimui: Inovacija plastiko pakuotėms (TERMINUS)
(sutarties Nr. 814400)
Projekto vykdymo laikotarpis:  nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iki 2023 m. sausio mėn. 31 d. 
Projektą koordinuoja: prof. Vincent Verney (Sigma-Clermont, Prancūzija)
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja:
 dr. Svajus Asadauskas (FTMC)

 
 
Projekto santrauka
Projekto metu bus kuriami fermentais prisodrinti polimerai su savaiminę biodegradaciją sužadinančiais komponentais, kurie funkcionuos kaip klijai ar rišamieji sluoksniai daugiasluoksnėse pakuotėse maisto gaminiams ir nemaistinėms medžiagoms. Ši technologija bus taikoma gaminant bioskaidžius PUR klijus tiek adheziniam, tiek ekstruziniam laminavimui, o taip pat polimerams ir rišamiesiems sluoksniams (PBS, PLA, PPC arba PCL) pučiamojoje ekstruzijoje. Kontroliuojant šių klijų bei rišamųjų sluoksnių biologinį irimą, bus galima atskirti pakuotėse esančius įvairius sluoksnius (pvz. PET, HDPE, LDPE ar aliuminio), kurie vėliau būtų perdirbami naudojant jau nusistovėjusias technologijas.
Inovatyvius ir iššūkius keliančius TERMINUS tikslus įgyvendins žinomų organizacijų konsorciumas, turintis daug patirties tokiose srityse, kaip fermentinis polimerų bioskaidymas, terminė fermentų apsauga organiniais silicio nanodariniais bei sluoksniuotais dvinariais hidroksidais, ciklodekstrinai, UV ir vandeniu sužadinamas fermentinis aktyvumas, pažangių polimerinių receptūrų kūrimas, daugiasluoksnių plastikinių pakuočių gamyba bei plastikų perdirbimas.
Projektas suteiks naujas galimybes Europos pramonei keliose nusistovėjusiose rinkose, kurios yra imlios naujovėms plastikinių pakuočių, PUR klijų, biologiškai skaidžių plastikų gamybos ir mechaninio perdirbimo, fermentų panaudojimo ir biotechnologijų sferose. Tikimasi, jog ekonominis daugiasluoksnių plastiko pakuočių perdirbimo efektyvumas padidės minimum 15% lyginant su esamais metodais (deginimas, sąvartynai), sumažinant sąvartynuose laidojamų tokių pakuočių kiekį 80%, o bendrą laidojamo plastiko kiekį 55%. Taip pat iš viso bus pasiektas minimum 65 % CO2 pėdsako sumažėjimas.
Padidinus daugiasluoksnės pakuotės perdirbimo galimybes, bus lengviau įgyvendinti tikslą, kurį iškėlė Europos Komisija, kad iki 2030 metų butų perdirbama 55 % pakuočių atliekų.
 
Projekto tikslas
Rasti naujas perdirbimo ir antrinio panaudojimo galimybes daugiasluoksnėms pakuotėms, kurios dėl savo neįkainojamų savybių yra plačiai naudojamos maisto, gėrimų, kosmetikos, trąšų ir kitų gendančių medžiagų pakavimui.

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 814400.
 
Daugiau informacijos projekto tinklapyje www.terminus-h2020.eu
 
EVIDENCE DRIVEN INDOOR AIR QUALITY IMPROVEMENT (EDIAQI)

Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement (EDIAQI)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio mėn. 1 d. iki 2026 m. gruodžio mėn. 1 d.
Projektą koordinuoja: The Lisbon Council (Coordination)
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja: dr. Steigvilė Byčenkienė

Projekto santrauka

Indoor air pollution, an emerging threat recognized by European society, is claiming millions of lives annually. In the heat of current COVID-19 pandemic, elevated exposure to indoor air pollutants due to increased time spent indoors further faces a significant increase in negative effect on both physical and mental health and well-being not only in Europe, but also worldwide. When it comes to indoor air quality itself, serious knowledge gaps remain in understanding complex nature of indoor-outdoor pollution relationships, pollution sources and exposure pathways, health effects of emerging pollutants, ventilation of indoor spaces on wide spatial and long temporal scales. This is mainly because air quality monitoring in European Union (EU) is primarily focused on outdoor air quality, which paradoxically is a result of regulatory target compliances, which is lacking for indoor environments. To increase the resilience of EU for emerging threats of indoor air pollution and to promote living and working in healthy environments, project EDIAQI aims at conducting characterization of sources and routes of exposure and dispersion of chemical, biological, and emerging indoor air pollution in multiple cities in EU. Quantification of the main properties of pollutants and processes that governs its fate in indoor environments will be investigated on two levels: a) the-state-of-the-art, small-scale, high-intensity scientific focus measurement campaigns; and b) long-term, large-scale monitoring of target indoor air pollutants. The chosen project strategy for developing, characterization, and deployment of cost-effective/user-friendly monitoring solutions, together with the-state-of-the-art scientific instrumentation will allow to create new knowledge on sources, routes of exposure, and body burdens of indoor multipollutant.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 101057497 – call HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02
 
Bendra projekto vertė: 7 876 016,51 Eur
 
Daugiau informacijos projekto tinklapyje https://ediaqi.eu/