Mokslas

Atgal

Ilgalaikės programos

Fizinių ir technologijos mokslų centro
ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS 
vadovas – prof., dr. Vidmantas Remeikis

FUNKCINĖS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS , 
vadovas – habil.dr. Rimantas Ramanauskas

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI , 
vadovas – dr. Arūnas Gudelis

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA,
vadovas – prof., habil.dr. Leonas Valkūnas

NANOSTRUKTŪRIZUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKA,
2012–2016 m., vadovas – prof., habil.dr. Steponas Ašmontas

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS, 
vadovas – prof., habil.dr. Arūnas Krotkus

SUDĖTINGŲ SISTEMŲ DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS,
vadovas – dr. Vladas Vansevičius

TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS IR TECHNINĖS TEKSTILĖS APRANGOS SISTEMOS,
vadovas – dr. Aušra Abraitienė