Mokslas

Atgal

Išmaniosios ir funkcinės tekstilės bei aprangos technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Tekstilės technologijų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVĖ
Dr. Aušra Abraitienė
 
PROGRAMOS TIKSLAS
 
Programos tikslas – remiantis EK identifikuotomis strateginėmis tekstilės ir aprangos sektoriaus kryptimis, vystyti išmaniuosius aukštos pridėtinės vertės produktus, efektyvinti energetinių sąnaudų naudojimą ir kurti inovatyvius sprendimus socialiniu proveržiu pasižyminčioms sveikatinimo ir saugumo technologijoms. Vykdomi tyrimai remsis žaliojo kurso strategija, saugančia gamtą, tausojančią energetinius išteklius ir mažinančia CO2 emisiją. Programa skirta adaptuoti pramonėje naujas žinias, reikalingas inovacijų plėtrai tekstilėje ir naujų rinkų srityse.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Remiantis Žaliojo kurso koncepcija, vystyti tekstilės technologijas, mažinančias energetinių resursų, vandens ir chemikalų sąnaudas, bei prisidėti prie žiedinės ekonomikos kūrimo.
  2. Vystyti apsauginės funkcinės ir išmaniosios tekstilės kūrimo darbus.
  3. Vystyti gynybos tikslams skirtą tekstilę.