Mokslas

Atgal

Kompleksinės fizikinės sistemos ir jų tyrimo metodų plėtra

PROGRAMĄ VYKDO:
Fundamentinių tyrimų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS
Prof. dr. Vladas Vansevičius
 
PROGRAMOS TIKSLAS
 
Kurti ir tobulinti teorinius bei eksperimentinius metodus fundamentalioms problemoms biofizikoje, kietojo kūno fizikoje, optikoje ir astrofizikoje spręsti. 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Netiesinės dinamikos ir valdymo teorijos metodų taikymas sudėtingų neuroninių tinklų sistemų tyrimui.
  2. Elektroninės struktūros teorijos metodų kūrimas ir taikymas optoelektroninių reiškinių tyrimui puslaidininkiuose.
  3. Fliuktuacinių metodų kūrimas ir taikymas naujų puslaidininkinių darinių tyrimui.
  4. Vektorinių optinių laukų inžinerija: generavimas ir elgesio fotoninėse sistemose tyrimas.
  5. Stochastinių megasistemų evoliucijos tyrimas dirbtinio intelekto metodais.