Mokslas

Atgal

Matavimų technologijos ir prietaisai

PROGRAMĄ VYKDO:
Metrologijos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - dr. Arūnas Gudelis
Norminiai etatai skirti programai – 6.
 
PROGRAMOS TIKSLAI: Fizikinių ir cheminių matavimo technologijų kūrimas, tyrimas ir plėtra bei inovatyvių matavimo technologijų diegimas Lietuvos ūkyje, moksle, medicinoje, valstybės valdyme bei atominėje energetikoje.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  • Tirti tarptautinės SI sistemos vienetų atkūrimo technologijas. Tai – bendras uždavinys visoms Metrologijos skyriaus laboratorijoms, jo sprendimai veda prie matavimų rezultatų patikimumo ir tikslumo palaikymo arba gerinimo.
  • Tirti temperatūros gradientus medžiagose siekiant nustatyti jose esančių priemaišų įtaką temperatūros atkūrimo tikslumui ir vystyti CO2 sublimavimosi technologiją.
  • Tirti laiko ir dažnio vienetų atkūrimo variacijas bei UTC(LT) laiko skalės perdavimo technologijas.
  • Atlikti elektrinės varžos etalono temperatūrinius tyrimus, taikyti Džozefsono ir Zenerio efektus elektrinės įtampos etaloniniuose matavimuose.
  • Tirti medžiagų kiekybinės analizės metodų ribojimus siekiant mažinti matavimų neapibrėžtį, taikyti rezultatus medicinoje, farmacijoje, branduoliniuose ir aplinkosaugos tyrimuose.
  • Cheminių matavimų technologijų inovacija, tobulinant ir kuriant naujas mėginio surinkimo ir įvedimo sistemas chromatografijai.