Apie mus

Atgal

Mokslinės veiklos skatinimas

Siekiant išplėsti kokybiško mokslo segmentą, paskatinti tarptautinių projektų atsiradimą bei technologinės parengties lygmens kėlimą, Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Fizinių ir technologijos mokslų centre (toliau – FTMC) įdiegiama mokslinės veiklos skatinimo sistema, besiremianti žemiau išdėstytais principais:
 
  1. Už mokslinę produkciją. Skatinamas aukštos kokybės mokslinių straipsnių publikavimas. Skiriama mokslinio straipsnio autoriams – FTMC mokslininkams po lygiai (jei straipsnyje nenurodyta kitaip), skatinimo sumą nustatant pagal indėlį, kurį kiekvienas straipsnis įneša į papildomą biudžetinį FTMC finansavimą pagal LMT straipsnių vertinimo metodiką.

  2. Už tarptautinius mokslinius projektus ir MTEP veiklą. Skiriama mokslininkų grupei skyriuje/skyriuose, atsižvelgiant į grupės vykdytus (vykdomus) tarptautinius projektus. Skatinamos paraiškos ir laimėti projektai EK remiamose programose, tokiose kaip H2020, European Space Agency, European Defence Agency, Eurostars, ir pan., o taip pat kitų užsienio mokslo agentūrų finansuojami projektai. Skatinama MTEP veikla su šalies ar užsienio verslo subjektais, kuri gali atnešti papildomą biudžetinį finansavimą FTMC.

  3. Už proveržį skatinančias inovacijas. Skiriama mokslininkui ar jų grupei skyriuje/laboratorijoje, atsižvelgiant į mokslininkų pasiektus MTEP veiklos rezultatus prototipų ar technologijų sukūrimo srityje, kurie gali paskatinti licenzijuojamo patento atsiradimą, aukštos technologijos įmonės sukūrimą ar aukštą pridedamąją vertę turinčios technologijos sukūrimo projektą. Skatinimo kriterijai remiasi pateiktų patentų paraiškų skaičiumi, pademonstruotų veikiančių prototipų skaičiumi bei bendrų su gamintojais mokslinių darbų/patentų/projektų (technological development) skaičiumi (verte).
 
Skatinimo už tarptautinius mokslinius projektus, MTEP veiklą ir proveržį skatinančias inovacijas dydis mokslininkui ar mokslininkų grupei nustatomas bendru skyriaus vadovo ir direktoriaus sutarimu proporcingai projektų vertei. Mokslininkui - skyriaus vadovui skatinimą skiria FTMC direktorius.
 
Patvirtinta 2017 m. spalio 9 d. FTMC Mokslo tarybos posėdyje