Mokslas

Atgal

Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija

PROGRAMĄ VYKDO:
Molekulinių darinių fizikos skyrius
Nanoinžinerijos skyrius
Organinės chemijos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Norminiai etatai skirti programai – 34.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Molekulinės elektronikos ir nanoinžinerijos fundamentinių pagrindų ir technologinių principų vystymas.
  • Mokslinės terpės naujų funkcinių organinių medžiagų sintezei ir fizikocheminių savybių charakterizavimui sukūrimas, mokslinės kompetencijos molekulinės elektronikos, sensorikos, nanomokslo ir nanotechnologijų srityje ugdymas bei mokslinių pagrindų kūrimas ir jų taikymas pažangių technologijų plėtrai. Aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei aukštos kompetencijos palaikymas deklaruotoje mokslo srityje.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  • Fundamentinių tyrimų srityje vykdyti aukščiausio lygio organinių ir kompozicinių molekulinių darinių homogeninėse ir heterogeninėse terpėse tyrimus, pasitelkiant modernius elektrocheminius, chromatografinius ir spektroskopinius metodus, remiantis molekulinės inžinerijos, cheminės inžinerijos ir nanotechnologijų principais.  Vystomi teorinius vyksmų ir medžiagų savybių aprašymo ir tyrimo metodus.  Šiais tyrimais siekiama prisidėti prie geresnio reiškinių ir medžiagų savybių supratimo, kelti darbuotojų kompetenciją, norint sukurti gerai techniškai aprūpintą molekulinės fizikos ir technologijų centrą, galintį spręsti Lietuvai ir pasauliui aktualius molekulinės elektronikos, cheminių technologijų ir nanoinžinerijos problemas.
  • Taikomųjų tyrimų srityje – kurti naujas organines medžiagas, pasižyminčias molekulinei elektronikai ir nanotechnologijoms svarbiomis savybėmis, tobulinti molekulinių struktūrų formavimo technologijas ir nanotechnologijas. Siekti sukurti mokslinės kompetencijos ir technologijų bazę, kuri turėtų tapti atspirties tašku naujų įmonių kūrimui ir jų veiklos palaikymui, suteikiant sudėtingų ir brangių tyrimų paslaugas.
  • Eksperimentinės plėtros srityje vykdyti Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius darbus organinės sintezės srityje, atlikti gamtinių ir organinių medžiagų mišinių chromatografinės analizės užsakomuosius projektus. Vystyti spektroskopinius, elektrocheminius tyrimo metodus bei tobulinti šiems tikslams reikalingą įrangą. Kurti molekulinės elektronikos ir sensorikos elementus, mazgus ir prietaisus. Naujų organinių ir bioorganinių molekulinių darinių pagrindu kurti naujas elektrokatalizės sistemas, konstruoti jutiklius ir biojutiklius, vystyti pavienių ląstelių analizės ir modifikavimo įrenginius, tinkamus molekulinei optoelektronikai skirtų medžiagų charakterizavimui.