Doktorantūra

Atgal

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Aktualumas
Periodinių nanodarinių (nanogardelių), suformuotų veikiant medžiagą lazerio spinduliuote, pastarąjį dešimtmetį rado labai platų taikymo spektrą. Tokie nanodariniai yra formuojami siekiant kontroliuoti medžiagų paviršiaus drėkinimą, Ramano sklaidos spektrų jautrumą, pagerinti šviesos absorbcijos savybes, pakeisti medžiagos spalvą, naudojami šviesos sužadinimui, mikrooptiniuose elementuose, biojutikliuose, Brego reflektorių ir difrakcinių gardelių rašymas ant šviesolaidžių šviesolaidiniam ryšiui ir t.t. 

Mokslinis naujumas
Tik pastaruoju metu mokslinėje literatūroje atsiranda darbų kuriuose atliekami bandymai formuojant nanogardeles skaidrios medžiagos tūryje naudojant femtosekundinius ir pikosekundinius impulsus. Nanogardelių taikymų srityse pagrindinis juos charakterizuojantis parametras yra jų periodas ir todėl yra svarbu sugebėti jį kontroliuoti. Lazerinis nanogardelių rašymas mokslinėje literatūroje dar mažai ištyrinėtas, todėl tai visiškai nauja ir labai mažai išnagrinėta mokslo ir technologijų sritis kurioje dar yra labai daug nežinomųjų.
 
Perspektyvumas
Siūlomo disertacinio darbo tikslas ištirti nanogardelių formavimo ypatumus skaidriose terpėse (kvarcinis stiklas, safyras) panaudojant ultratrumpų impulsų lazerinę spinduliuotę. Tai labai perspektyvi mokslo ir technologijų sritis, kadangi supratus pagrindinius mechanizmus, lemiančius nanogardelių formavimąsi, bus galima optimizuoti procesą ir jas sparčiai rašyti dideliame plote, taip praplečiant jų pritaikymo galimybes. To išeigoje bus kelis kartu paspartintas lazerinio apdirbimo procesas bei pagerinta kokybė, kas atpigins nanogardelių rašymo lazerinę technologiją.
 
FTMC Lazerinių technologijų skyriuje (LTS) yra unikali lazerinė apdirbimo sistema su kuria galima skaidrios medžiagos tūryje formuoti nanogardeles. FTMC LTS taip pat turi įvairią analitinę įrangą skirtą bandinių ir struktūrų charakterizavimui: du optiniai mikroskopai; skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDS/WDS priedais cheminei analizei; adatinis profilometras; atominių jėgų mikroskopas; spektrofotometrai. FTMC LTS turi COMSOL Multiphysics programinį paketą skirtą skaitmeniniam fizikinių procesų modeliavimui.
 
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu M. Gedvilu.