Mokslas

Atgal

Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai

PROGRAMĄ VYKDO:
Elektronikos skyrius
Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - prof. dr. Nerija Žurauskienė
Norminiai etatai skirti programai – 34.
 
PROGRAMOS TIKSLAI: Kurti ir tirti naujas nanostruktūrizuotas medžiagas šiuolaikiniams elektronikos ir spintronikos prietaisams. Šių medžiagų pagrindu kurti naujus elementus elektronikos ir spintronikos prietaisams bei naujos kartos elektronikos įtaisus.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Kurti ir tirti naujas nanostruktūrizuotas medžiagas šiuolaikiniams elektronikos ir spintronikos prietaisams.
  • Šių medžiagų pagrindu kurti naujus elementus elektronikos ir spintronikos prietaisams bei naujos kartos elektronikos įtaisus.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  • Sukurti nanostruktūrizuotų medžiagų bei jų darinių iš feromagnetinių ir metalo oksidų, Heuslerio lydinių, aukštatemperatūrių superlaidininkų, elektrai laidžių puslaidininkinių polimerų bei baltymų gamybos/auginimo technologijas.
  • Ištirti nanostruktūrizuotų sluoksnių iš feromagnetinių oksidų, Heuslerio junginių ir lydinių bei aukštatemperatūrių superlaidininkų elektrines ir magnetines savybes, siekiant juos panaudoti magnetinio lauko jutiklių bei matuoklių, magnetinių tunelinių jungčių ir sparčiųjų elektroninių jungiklių prototipų kūrimui.
  • Sukurti naujus mikrobangų registravimo metodus ir sistemas, panaudojant puslaidininkinius nanodarinius iš A3B5 medžiagų ir anglies darinių.
  • štirti nepusiausvyrinių krūvininkų dinamiką puslaidininkiniuose nanodariniuose, pagamintuose iš A3B5 medžiagų, siekiant pagerinti elektronikos prietaisų (infraraudonosios ir matomos šviesos detektorių, tranzistorių ir kt.), našumą ir spartą.
  • Ištirti nanolaminatų, savitvarkių monosluoksnių, daugiasluoksnių nanostruktūrų iš baltymų ir elektrai laidžių polimerų, skirtų biologiniams jutikliams, struktūrines, optines bei elektrines savybes.
  • Sukurti naujas biologinių nanostruktūrų (ląstelių sienelių ir membranų) permeabilizacijos elektriniais ir magnetiniais impulsais technologijas, siekiant išvystyti modernius maisto apdorojimo ir medicinos metodus.