Mokslas

Atgal

Naujos medžiagos ir technologijos energijos konversijai ir žiedinei ekonomikai

PROGRAMĄ VYKDO:
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
Elektrocheminės medžiagotyros skyrius
Katalizės skyrius
Medžiagų struktūrinės analizės skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS
Habil. dr. Rimantas Ramanauskas
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Naujų funkcinių medžiagų energijos konversijai paieška bei gamybos technologijų kūrimas.
  • Naujų funkcinių medžiagų integravimas į veiksmingas sistemas, veikiančias žiedinės ekonomikos principais, panaudojant atsinaujinančius žaliavų ir energijos išteklius, pritaikant jas naujose inovatyviose sferose ir papildomam tarnavimui.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  • Medžiagos fotoelektrocheminei energijos konversijai: sintezė, tyrimai ir taikymas.

Chemijos pramonė yra vienas labiausiai taršių bei energijai ir ištekliams imlių sektorių, todėl reikalingos naujos, aplinką tausojančios ir ekonomiškai efektyvios medžiagų sintezės technologijos. Jų kūrimas neatsiejamas nuo atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo. Pastaruoju metu intensyviai tiriami fotoelektrocheminiai (toliau – FEC) procesai, kurių metu šviesos energija konvertuojama į cheminę. Daugiausiai nagrinėjamas FEC vandens skaidymas, kurio tikslas ekologiškai švari ir tvari vandenilio gamyba. Ši procesas fotoelektrocheminėse sistemos gali būti sujungtas su kitų aukštos pridėtinės vertės cheminių medžiagų, pvz., stiprių oksidatorių, tokių kaip H2O2, HClO, H2S2O8 ir kt., sinteze. Vykdant programą numatoma efektyvių fotoelektrokatalizatorių, tinkamų dirbtinei fotosintezei, paieška, siekiant vystyti ir pritaikyti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo technologijas.

  • Medžiagos vandeninėms ir hibridinėms Na- ir Zn-jonų energijos kaupimo sistemoms.

Vienas didžiausių ateities mokslinių ir technologinių iššūkių – tvarios energijos ir medžiagų sistemos sukūrimas ir pilnas įgalinimas. Tvarumas – tai savybių visuma, kuri leidžia energiją ir medžiagas panaudoti naudingiau, švariau, saugiau, ilgiau visame jų gyvavimo cikle. Visas medžiagų gyvavimo ciklas apima jų kūrimą, joms reikalingų žaliavų išgavimą, jų panaudojimą produktų ar energijos gamyboje ir galutinį sutvarkymą perdirbant ir produktus grąžinant atgal į šį ciklą naujam panaudojimui (įžiedinimas).