Mokslas

Atgal

Optoelektronikos ir lazerių technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Lazerinių technologijų skyrius
Optoelektronikos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - dr. Gediminas Račiukaitis
Norminiai etatai skirti programai – 32.

PROGRAMOS TIKSLAS: vykdyti fundamentinius šviesos sąveikos su medžiaga tyrimus optoelektronikos, fotonikos ir lazerinių technologijų srityse, kurti naujas optoelektronikos prietaisų ir lazerių technologijas ir taikyti jas Lietuvos aukštųjų technologi jų pramonės įmonėse


 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  • Kurti ir vystyti THz diapazono prietaisų technologijas, atlikti išsamius jų fizikinių savybių tyrimus.
  • Kurti ir tobulinti THz diapazono sistemas ir vykdyti naujųjų taikymų paieškas, įskaitant spektroskopiją, pramonės procesų kontrolę, vaizdinimą ir saugos sistemas.
  • Kurti viduriniojo IR diapazono prietaisų ir sistemų technologijas bei vykdyti jų taikymo paieškas.
  • Kurti naujas didelės impulso energijos ir ultra-trumpų impulsų skaidulinių lazerių technologijas, ieškoti naujų būdų koherentinės šviesos su didele išvadine galia ir gera pluošto kokybe generavimui kietuose kūnuose.
  • Tirti lazerio spinduliuotės sąveiką su medžiaga ir kurti nau jas lazerines medžiagų mikroapdirbimo technologijas.
  • Vystyti ir taikyti pažangius optinių dangų gamybos procesus lazeriniams optiniams komponentams bei nanofotonikos prietaisų darinių projektavimo ir kūrimo technologijas.