Mokslas

Atgal

Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas

PROGRAMĄ VYKDO:
Fundamentinių tyrim skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - prof. dr. Vladas Vansevičius
Norminiai etatai skirti programai – 13.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  • Netiesinių procesų chaotinėse sistemose, neuroniniuose tinkluose ir nanostruktūrose modeliavimas.
  • Karštųjų elektronų ir fononų dinamikos bei fliuktuacijų tyrimas.     
  • Sudėtingų megasistemų charakterizavimas ir modeliavimas.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  • Sudėtingų neuroninių tinklų tyrimas, chaoso ir sinchronizacijos valdymo algoritmų bei elektroninių valdiklių kūrimas.
  • Klasikinių ir kvantinių elektroninių sistemų bei terahercinės spinduliuotės šaltinių modeliavimas.
  • Susietos elektronų-fononų sistemos fliuktuacijų ir dinamikos tyrimas.
  • Plazmonų vaidmens stipriai sužadintų elektronų ir fononų dinamikai tyrimas.
  • Megasistemų charakterizavimo metodų kūrimas ir taikymas.
  • Sudėtingų megasistemų chemodinaminės evoliucijos tyrimas.